hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, July 12, 2018

De rijke jongeling

Links Huib Bakker met de Engelse piloot Harry Irons

Vandaag kwam het bericht dat woensdagmorgen 11 juli de rijke jongeling is overleden. De rijke jongeling was de bijnaam van Huibert Marinus Bakker, hij werd 91 jaar en woonde op zijn boerderij aan de Werkensedijk. De rijke jongeling speelde vroeger met zilveren daalders, dat vertelde ze altijd op de bank waar ik begin jaren tachtig werkte. Wat waar is van dat verhaal? Geen idee, ik heb weleens iets gehoord dat hij enig kind was van rijke ouders. Tot op hoge leeftijd trok Huib Bakker op de fiets naar zijn land in de polder Oostwaard. Bakker was ook jarenlang hoofdingeland bij Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. In de laatste vergadering van het Hoogheemraadschap voor de fusie met Waterschap Rivierenland op woensdag 22 december 2004 maakte dijkgraaf Bastiaan Snoek bekend dat hoofdingeland H.M. Bakker uit Werkendam op de valreep zijn functie had neergelegd. Huib Bakker was lid van het waterschapsbestuur vanaf de oprichting in 1978.  In dat jaar werd hij afgevaardigde in vanuit District III, de Oostwaard.  In 1990 en 1994 werd hij gekozen in de categorie ongebouwd. Vanaf 1998 had hij zitting in het bestuur in de categorie ongebouwd onroerend goed. Onenigheid over subsidieverlening voor IBA’s  leidde tot het opstappen van Bakker.  

Bijzondere momenten beleefde Huib Bakker bij de opgraving van de Lancaster in het najaar van  2014. Als kind kon hij zich de vliegtuigcrash nog herinneren, zijn familie had land in de polder. En daar over vertelde hij honderd uit tegen alle journalisten die naar zijn verhaal wilde luisteren. Opmerkelijk, omdat hij nogal zwijgzaam was. Ik heb nog weleens een afspraak met hem gehad voor het boerenboek van Bas van Andel, maar vlak voor de afspraak belde zjin vrouw dat hij zijn arm had gebroken. Daarna is het niet meer gelukt een nieuwe afspraak te maken.