hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, October 25, 2017

Meerlaagsveiligheid in de dorpspolder Varik-Heesselt zeer negatief beoordeeldVariant 2b: inrichting gericht op natuur
De dorpspolder (varianten 2a en 2b; nevengeul) biedt het minste perspectief voor waterveiligheid en ook meerlaagsveiligheid, aangezien er als gevolg van de grote waterkolom van 7 m die het gebied omringt in combinatie met een stijgsnelheid van 2,5 m/uur sprake van een situatie waarbij zelfredzaamheid uitgesloten is. In eigen huis is geen verticale evacuatie mogelijk en via de wegen is het bereiken van de dijk vrijwel onmogelijk (uitzonderingen daargelaten voor bewoners aan de dijk). De varianten 2a en 2b bieden hierdoor weinig perspectief voor evacuatie ten tijde van een dijkdoorbraak. Er zal dan ook sprake zijn van een groot aantal dodelijke slachtoffers. De grote stroomsnelheden in de dorpspolder zorgen voor vernieling van constructies (woningen) en infrastructuur.

Variant 2a: inrichting gericht op economie en landbouw

Opties om dit grote aantal slachtoffers te ondervangen zijn: doorbraakvrij maken van de waterkering en/of zeer vroegtijdig (1 coördinatiefase eerder dan dijkring 43) alle inwoners evacueren. Door vroegtijdige reactie kunnen mensen gered worden. Door de twee bruggen over de hoogwatergeul zal de uitstroom uit de dorpspolder beter verlopen, dan wanneer er slechts sprake was van maar één brug. Op basis van voorgaande is variant 1b licht positief beoordeeld. De varianten 1a, 3a en 3b zijn neutraal beoordeeld. De varianten 2a en 2b (nevengeul) zijn zeer negatief beoordeeld. 


(pagina 140: Globaal milieueffectrapport; Dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa) en rivierverruiming Varik-Heesselt (VaHe)

2 Comments:

At 10:23 PM, Blogger Ernest said...

Interessant maar waarom zijn den Hartog en Kool zo positief over de veiligheid van de inwoners van de geul?

 
At 3:26 PM, Blogger hanviskie said...

Als jij de wethouder overtuigd van het tegendeel, ga ik in debat met onze heemraad. Oke?

 

Post a Comment

http://hanviskie.blogspot.com/"><< Home