Monday, April 22, 2019

De onverwachte rijkdom van Altena

Welke verborgen boodschap heeft Jan van Mersbergen in zijn laatste roman 'de onverwachte rijkdom van Altena' gestopt? Een stil verlangen om zelf uit de stad Amsterdam terug te keren naar het polderland van Altena? Of is het verhaal van Eef of Eveline het verhaal van Jan van Mersbergen zelf die juist het polderland is ontvlucht om in Amsterdam te gaan wonen om zich daar als schrijver te ontwikkelen? 

Jan van Mersbergen (links) met Arjan Visser in Amsterdam


In het boek wordt de tegenstelling tussen stad en platteland, tussen Amsterdam en Altena nog eens uitvergroot door de beelden en zinnen die Van Mersbergen gebruikt in zijn boek. Over Amsterdam, over de uitgeverij waar alleen knappe blondines werken die om vier uur aan de borrel gaan met hun collega's. Met als schril contrast Frankie, de hardwerkende man uit Altena die vijvers aanlegt en fonteinen repareert. Maar zo simpel is het leven toch niet, ook niet in Altena? Hardwerkende poldermensen tegenover stadse kantoormensen die achter hun bureau slapend rijk worden? De werkelijkheid is juist oneindig veelkleuriger dan die contrasten. 

Jan van Mersbergen (links) met Marieke Rijneveld in boekhandel Atheneum in Amsterdam

Wie iets meer weet van de achtergrond van romanschrijver Jan van Mersbergen zal zijn laatste boek 'de onverwachte rijkdom van Altena' met een andere blik lezen. Maar ook inwoners van Altena zelf zullen bij het lezen van de roman steeds stuiten op passages die vragen oproepen. Toch is de thematiek van het boek universeel, zeker in een tijd van eindeloze debatten of CEO's zichzelf steeds rijkelijk mogen belonen met bonussen versus de 'hardwerkende' Nederlanders die moet sappelen. Want mag je rijkdom voor jezelf houden of moet je die juist delen met anderen om werkelijk rijk te worden.? Dat past dan wel weer mooi bij de bijbeltekst 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen'. Mooi, dat de hoofdpersoon Mar in het boek ook die keuze heeft gemaakt. Die boodschap weet Van Mersbergen goed voor het voetlicht te brengen in zijn boek. 

No comments:

Post a Comment