Monday, February 12, 2018

Nevengeul nee, Dikke dijk oké

Boven een spandoek op het atelier Varik, onder de aankomst van minister Cora NieuwenhuizenBewoners met spandoeken als protest tegen de nevengeulMinister Cora Nieuwenhuizen heeft tijdens haar bezoek aan atelier Varik alle argumenten tegen de nevengeul kunnen beluisteren. Velen trokken vanmorgen vroeg naar het atelier, gewapend met spandoeken en tractoren. Ook hadden de boeren enkele schapen meegenomen. De minister sprak met de klankbordgroep en de Stuurgroep. Over de uitkomst van de gesprekken is nog geen duidelijkheid, ook is er nog geen nieuwe datum voor een Stuurgroep vergadering. Maar heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland heeft vooral aangedrongen op spoed, zo liet hij weten. De dijk moet in 2022 veilig zijn. Nog langer vertraging alvorens een besluit tussen geul of dijkverhoging wordt genomen kan echt niet. De dijk Tiel-Waardenburg is afgekeurd en staat bovenaan in de top tien van projecten voor het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Minister Nieuwenhuizen is ook verantwoordelijk voor het HWBP. Maar ook het getalm van de Stuurgroep is natuurlijk debet aan de vertraging. Zo zou zij aanvankelijk op 6 december een besluit nemen over het voorkeursalternatief, inmiddels is het 12 februari en er ligt nog geen besluit? Dus ik onderschrijf de oproep van onze heemraad, neem snel een besluit!
Overigens complimenten voor Waalzinnig de organisatie die de demonstratie op touw zetten. Ze zorgden zelfs voor koffie voor alle demonstranten. Chapeau!


No comments:

Post a Comment