hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, February 15, 2014

Lesje staatsinrichting?

Zicht op Nijmegen


De Onafhankelijke Nijmeegse Partij heeft het Waterschap Riverenland een cursus staatsinrichting aangeboden. De ONP is van opvatting dat het Waterschap deze bijscholing nodig heeft. De scheiding tussen de verschillende bestuursorganen is een basale staatsrechtregel.

Eerder heeft Ramon Barends met succes geklaagd over het feit dat het Algemeen Bestuur van het Waterschap haar eigen post niet ontving en dus ook niet beantwoordde. Daar is nu verbetering in gekomen.

Helaas gaat het nu toch weer mis. De ONP heeft twee bezwaarschriften ingediend bij het Algemeen Bestuur, maar deze worden beantwoord door het College van Dijkgraaf en Heemraden. Dat is – opnieuw – onjuist. Het Algemeen Bestuur dient besluiten te nemen op bij hen ingediende bezwaarschriften.

De ONP moet constateren dat het Waterschap een cursus Staatsinrichting nodig heeft en heeft deze dan nu ook aangeboden. Hiervoor heeft de ONP € 129,71 excl. BTW in rekening gebracht.

Was getekend Ramon Barends