hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, May 22, 2019

Biodiversiteit in de Noordwaard

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de biodiversiteit. Niet vandaag, maar gisteren kreeg ik toevallig een telefoontje over biodiversiteit in onze regio. 


Wat kun je in je eigen tuin doen aan biodiversiteit?

Boeket geplukt langs de akkerranden in de Oostwaard in najaar 2018


Een Noordwaard bewoner vroeg zich af waarom Waterschap Rivierenland de dijktaluds al zo vroeg maaide. Dat kwam de biodiversiteit toch niet ten goede zo vroeg ze zich af. Een mailtje naar Tiel leerde mij dat het maaien bewust zo vroeg gebeurd om plaagsoorten te voorkomen. 

Biodiversiteit begint in je eigen tuin


Op de dijken groeien nogal wat distels en om te voorkomen dat deze zich steeds verder uit breiden wordt juist vroeg gemaaid ter bestrijding. Mogelijk helpt het tegen deze plaagsoort en kan mogelijk over een aantal jaren wel later gemaaid worden in de Noordwaard.

Hoogstamfruit van eigen bodemTuesday, May 21, 2019

Minder vogelsoorten op golfbaan Almkreek


Altenatuur én de Vogelbescherming deden zaterdag 18 mei met de Nederlandse Golf Federatie, mee met de 20e NGF Bird Watching Day. De vogels op golfpark Almkreek werden geteld onder leiding van een ervaren vogelgids, de vogelaars waren al vroeg uit de veren en begonnen met het tellen om vijf uur in de ochtend. In totaal zijn veertig vogelsoorten geteld door de vogelaars die al om vijf uur in de ochtend begonnen. In 2018 telden ze nog 65 verschillende soorten. 

Vogels spotten op golfpark Almkreek

'Met veel vogelsoorten in Nederland gaat het niet goed' aldus de Vogelbescherming. ‘Algemene soorten als de spreeuw en huismus verdwijnen. Het effectief beschermen van deze vogels kunnen wij niet alleen’. De Vogelbescherming wil de samenleving directer bij haar werk betrekken, van boeren, consumenten en diverse organisaties tot golfers en recreanten. Talloze vogelsoorten hebben golfbanen immers als leefomgeving.

Voor Almkreek, een golfbaan met 32 holes is aardig wat grond nodig. Die grond wordt met zorg beplant, ingezaaid en onderhouden waardoor beplanting, insecten en vogels een bijzondere plek krijgen. 
Monday, May 20, 2019

Zon in alle dorpen van Altena


De vrijwilligers van Altena Nieuwe Energie organiseren vanaf 6 juni onder de naam ZonGemak een grote actie voor inwoners van Altena, om te helpen met de inkoop en plaatsing van zonnepanelen. 

Wethouder duurzaamheid Roland van Vugt en Cees de Bas van Altena Nieuwe Energie promoten zonne-energie

Altena Nieuwe Energie gaat, in goed overleg met de gemeente, stukje bij beetje heel Altena bezoeken om op te halen wie mee wil doen. Twee plaatselijke installateurs komen de zonnepanelen leggen. Om het aanbod ook aantrekkelijk te maken voor de kleinere dorpen, bieden ze die inwoners gelegenheid om gezamenlijk intekenen. Ze beginnen op 6 juni met een informatieavond voor Genderen, Eethen, Drongelen en Meeuwen in het dorpshuis in Genderen aan de Rondedans. Altena Nieuwe Energie is een  coöperatie van vrijwilligers, zonder winstoogmerk.

Roland van Vugt, wethouder duurzaamheid: ‘Ik ben blij met het initiatief van Altena Nieuwe Energie. De overgang naar een duurzamere samenleving moeten we met z’n allen maken. Maar natuurlijk moet het ook betaalbaar zijn. Deze actie maakt het voor huiseigenaren financieel en praktisch aantrekkelijk om hun huis te verduurzamen.’

Sunday, May 19, 2019

De mooiste kerk van Altena

De mooiste kerk van Altena, waar staat die eigenlijk? Persoonlijk vind ik de Hervormde kerk in Eethen een  juweeltje. Op deze foto van Coby Vos uit 2016 wordt de kerk gesierd door de bloeiende prunus, de bloeitijd is april.


Is dit de mooiste kerk van Altena?

Saturday, May 18, 2019

Verdwenen water in Werkendam

Vandaag was de laatste dag van de expositie 'Verdwenen water in Werkendam' in d'Altenaer  Als je het op een kaart ziet, ontdek je pas hoeveel er is verdwenen. Maar is Werkendam nu uniek? Of is in andere dorpen ook zoveel water verdwenen?

Verdwenen water in Werkendam, de kadastrale kaart van 1832 gecombineerd met Werkendam anno 2019

Bezoekers aan de expositie  haalden in elk geval weer echte dorpsverhalen op. Over zwemmen leren in de Bermsloot, duiken vanaf het bruggetje bij vloed en het zwemdiploma van badmeester Zwets, zodat je in de Merwede mocht zwemmen. 

Dorpsverhalen over zwemmen leren in de Bermsloot


Friday, May 17, 2019

De waterlinie blijft verbazen

Met de gidsengroep van Fort Altena maakten we vandaag een toer langs diverse forten. Zo bezochten we Fort Bakkerskil, de Papsluis, Lunet I bij Utrecht met een heuse atoomkelder en het Waterlinie museum. En altijd is er weer iets nieuws te ontdekken, zoals de fietsen in de atoomkelder voor het opwekken van de eigen stroom. Wel jammer dat in het Waterlinie museum enkele digitale tools stuk waren. 


Thursday, May 16, 2019

Afscheid van de Brabantse Jan

Vandaag werd afscheid genomen van Jan van Gils, bestuursondersteuner bij Waterschap Rivierenland. Jan had zijn roots in de waterschapswereld bij het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en nam zo een stukje Brabant mee naar Tiel. 
Links op de foto Jan van Gils tijdens een commissievergadering in 2015, rechts Rene Cruijsen


Juist door dat Brabantse gaf Jan je altijd een thuisgevoel bij Waterschap Rivierenland. Zeker als je nieuw binnenstapt in een bestuur moet je je een weg zoeken in de bestuurlijke hectiek. En dat kon Jan als geen ander, hij had een 'bestuurlijke' antenne en wist echt alles van de bestuurders, maar was daardoor ook een prettige bestuursondersteuner. Secretaris-directeur Kees Vonk sprak Jan toe bij zijn afscheid. Hij noemde Jan een diplomaat en een charmeur, maar wel met humor. Met eigenschappen als dienstbaar, hulpvaardig, taalvaardig en stressbestendig. 

Jan van Gils (tweede van links) tijdens een excursie in Lent in 2011


Jan mocht zelf ook nog iets zeggen bij zijn afscheid. 'Als je een baan hebt die bij je past, hoef je nooit meer te werken (Confucius)", zo liet hij zijn collega's en bestuurders weten. Hij werkte 44 jaar bij de overheid; eerst bij enkele gemeentes en de provincie Brabant alvorens hij overstapte naar Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Na de fusie in 2005 verhuisde hij mee naar Tiel. Jan, bedankt voor de fijne samenwerking!

Jan van Gils (staande, eerste van links) met het college van dijkgraaf en heemraden van Alm en Biesbosch

Wednesday, May 15, 2019

Henk Driessen kandidaat heemraad bij Rivierenland


CDA’er Henk Driessen is beoogd heemraad voor Waterschap Rivierenland. Driessen was medevormgever van het nieuwe college en het breed gedragen bestuursakkoord ‘Door water verbonden’. In de AB vergadering van 24 mei wordt het Algemeen Bestuur gevraagd in te stemmen met het bestuursakkoord en de kandidaat heemraden te benoemen.

 
Henk Driessen bij zijn verkiezing tot lijsttrekker van CDA Waterschap Rivierenland


Na de verkiezingen op 21 maart is Harm-Jan van Schaik, burgemeester van Harderwijk, op voorstel van de CDA-fractie benoemd tot informateur. Van Schaik is aan de slag gegaan om te onderzoeken of een bestuursakkoord op hoofdlijnen voor de komende vier jaar mogelijk was. Op 18 april heeft de informateur zijn verkenning afgerond met de conclusie dat een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen haalbaar is. In een werkatelier op 26 april hebben leden van het Algemeen Bestuur samen met Van Schaik (inmiddels formateur) dit akkoord verder uitgewerkt.

De fractie van het CDA in Waterschap Rivierenland


Het concept bestuursakkoord is 10 mei besproken door de fractievoorzitters van de partijen. Hieruit is gebleken dat het bestuursakkoord op brede steun kan rekenen van het Algemeen Bestuur. Daarna is besloten te komen tot een college met vijf heemraden. Naast Henk Driessen als kandidaat heemraad (watersysteem – muskusratten) zijn dat Hennie Roorda (Water Natuurlijk – waterveiligheid), Henk van ’t Pad (PvdA – waterketen), Goos den Hartog (SGP/ChristenUnie – middelen en wegen) en Mathieu Gremmen (Ongebouwd – watersysteem, tevens eerste loco-dijkgraaf). Co Verdaas is dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland.Tuesday, May 14, 2019

The Garden of Eden


Monday, May 13, 2019

Gemaaltje Rijswijkse molen in ere hersteld

Op 11 en 12 mei was de Nationale Molendag en wat had ik op een van die dagen graag een kijkje genomen in het gemaaltje bij de Uitwijkse molen. 

Het interieur van het gemaaltje, alvorens de inboedel werd gesloopt


Op de plek van het gemaaltje stond ooit de Rijswijkse molen, een van de zeven watermolens van de Zevenbansch boezem. Het interieur van het gemaaltje is door de eigen molenaars vakkundig vernield. Zodanig dat het niet meer te betreden is, omdat de vloer is gesloopt. Maar wat zou het mooi zijn als het gemaaltje in ere zou worden  hersteld. 

Genieten het polderlandschap rondom het gemaal

Mogelijk kan de gemalenstichting daar een helpende hand bij bieden. In onze regio is niet echt een organisatie of stichting die zich inzet voor gemalen, zoals bij voorbeeld wel in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ik heb de molenstichting al een keer getipt over de gemalenstichting, maar het blijft nog steeds angstvallig stil. Zoals het ook al jaren stil rond mijn tip om zonnepanelen op het dak te leggen, zodat het gemaaltje in haar eigen stroom kan voorzien. 
Schilderworkshop rondom het gemaaltje