hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, April 01, 2020

Het Corona dagboek (7)

De kogel is door de kerk, nu de corona maatregelen zijn verlengd tot minimaal 28 april gaat ook Waterschap Rivierenland digitaal vergaderen. 


Waterschapsbestuur van Wijk en Veen in 1932


De nieuwe cyclus begint op 14 april met het presidium, de commissies volgen op 28 en 29 april. Onze eerstvolgende AB vergadering is gepland op 22 mei. Velen gingen ons al voor, maar toch blijft het spannend. Dat digitaal vergaderen zal zeker lukken, maar het voorzitten van een digitale vergadering is voor mij echt helemaal nieuw. 

De huidige CDA fractie

Vandaag kreeg ik overigens bericht over een corona sterfgeval in onze gemeente Altena, voor mij de eerste keer dat dit ook werd bevestigd. Triest, maar laten we moed houden, ooit zal het overgaan.  Ter bemoediging een nieuwe blog van het Duyls Bos over het Tipje van de lente.

Monday, March 30, 2020

Het Corona dagboek (6)

Vanavond hoefde ik niet naar Tiel te rijden. Geen commissievergadering Waterveiligheid. Ook morgenavond hoef ik niet naar Tiel als voorzitter van de commissie Middelen. 


De Hervormde kerk in Dodewaard langs de Waaldijk die moet worden versterkt

Ook de eerste bijeenkomst van de werkgroep Cultuurhistorie moest worden doorgeschoven. Als de coronacrisis nog lang duurt kan mijn agenda gewoon bij het oud papier. Als de commissie wel was door gegaan hadden we in elk geval gesproken over het VoorkeursAlternatief voor Neder-Betuwe. Nu hebben we dat schriftelijk gedaan. Maar wel met het verzoek alle schriftelijke reacties te bundelen en dit voor de volgende commissie Waterveiligheid te bundelen. Zodat de besluitvorming transparant is. 


De dijkgraven hielden vorige week met de Unie van Waterschappen al een digitale vergadering 

Inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met een spoedwet, zodat straks digitale besluitvorming  ook voor de waterschappen mogelijk wordt. 

Sunday, March 29, 2020

Kerken verwoest in de oorlog (13)

Meer dan een maand geleden - op 16 februari 2020 - schreef ik mijn laatste blog over de verwoeste kerken in de oorlog. Deze keer wil ik jullie vertellen over het opblazen van de Hervormde kerk in Werkendam. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 april, tegelijkertijd met de Gereformeerde kerk in Werkendam. Aria Colijn hield in die tijd een dagboek bij, ze woonde op een boerderij aan de dijk tussen Almkerk en Dussen, maar werd geëvacueerd vanwege de gevechten bij de strijd om het Capelse Veer. Op zondag 22 april schrijft Aria in haar dagboek over het opblazen van de kerk. 

De oude Hervormde kerk met pastorie


Zondag 22 april 1945

Vanmorgen hebben we tot half acht op bed gelegen, toen zijn we eruit gekomen en eerst de bedden opgeruimd en toen hebben we gegeten en alles opgeruimd en we zijn ook naar de toren wezen kijken. Het huis van de dominee ligt helemaal in elkaar, in een woord, het is vreselijk. De toren is ook helemaal weg. Verder zijn de mensen de hele dag aan de gang, je kan gewoon niet zien dat het zondag is. 

De Kerksteeg met rechts het hek van de kerk


Piet (1933) Verwoert heeft nog herinneringen aan de oude Hervormde kerk. 


Tijdens de laatste oorlogswinter waren alle ramen afgeplakt met zwart papier. Tijdens een dienst in die tijd vloog een van de lampen ineens in brand, de predikant riep dat we de kerk uit moesten. Iedereen stond op en het was wringen om buiten te komen. Maar de koster Paul van Driel stond op en draaide de stroom eraf, daarna kon de dienst verder gaan. We hadden toen een gastpredikant en niet onze eigen predikant.

Het interieur van de kerk met de predikantborden


De predikantborden konden worden gered uit de kerk, die waren al eerder van de muur gehaald en opgeborgen in de kelder van de oude Hervormde school. Ook het Mozes bord is daar opgeborgen. Maar toen S. Kuijper, schoolhoofd van de Hervormde school, een nieuwe Opel Olympia kocht, grijsblauw, bouwde hij tegen de school een garage. Daarvoor had hij een dak nodig en daarvoor is het Mozes bord gebruikt. Toen later de garage is afgebroken, kwam het bord onder het dakleer tevoorschijn en was het hout helemaal verrot. Het duurde overigens wel lang alvorens de predikantborden terugkwamen in de kerk, zo herinnert Piet Verwoert zich nog.


De Historische Vereniging Werkendam heeft een maquette van de oude Hervormde kerk 

Het interieur van de oude Hervormde kerk


Saturday, March 28, 2020

Het Corona dagboek (5)

Een van evenementen die zijn geschrapt vanwege de coronacrisis is de viering van 75 bevrijding. Triest dat we zo onze vrijheid niet kunnen vieren. 

Een foto van Richard Bate en een krans klaprozen bij zijn oorlogsgrafJuist vandaag werd ik geconfronteerd met die strijd en met de mensen die 75 jaar geleden hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Op het kerkhof aan het Laantje in Werkendam liggen een groot aantal soldaten die zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Onder andere Thomas Duff en John Edward Keogh, die omkwamen bij de vliegtuigcrash in het voorjaar van 1944. Een andere militair is Lieutenant Richard Shepperson Bate, hij stierf 16 februari 1945 aan zijn verwondingen in het noodhospitaal in Werkendam. 


Hij liep zijn verwondingen op bij de slag om het Capelse Veer. Ook Joseph McKenna vocht bij het Capelse Veer en kwam om het leven door zijn verwondingen bij die strijd, hij is eveneens begraven in Werkendam. Bij het graf van Richard Bate ligt nu een krans met klaprozen en een foto. Bij de foto een briefje met daarop de namen van Trevor Richard, Malcolm en Roger Stewart; drie neven van Uncle Richard. Wat mooi dat zij 75 jaar na dat Richard Bate was gesneuveld een bezoek brachten aan zijn graf en zo hun oom opnieuw een gezicht hebben gegeven aan  één van de vele slachtoffers die vielen in het gevecht om onze vrijheid. 


Friday, March 27, 2020

Het Corona dagboek (4)

Schooljuffrouw, een zieke poes en de berenjacht. De tweede quarantaine week zat toch weer vol verrassingen. Zo ben ik sinds dinsdag schooljuf voor drie kleinzonen. 
Zo ben je ineens schooljuf voor drie kleinzonen


En als je dan bezig bent met hun schoolwerk stijgt toch ineens de waardering voor het onderwijs. Want hoe doen zij dat met 25 kinderen in de klas? Want hoe lang is de spanningsboog van al die kinderen eigenlijk? Terwijl de één gewoon rustig doorwerkt, wordt de ander overal door afgeleid. En dat waren nog maar drie kinderen. 

Deze beer zit al jaren voor mijn slaapkamerraam


In de voorbije dagen was het ineens een hype; op jacht naar beren. Om kinderen tijdens een wandeling in deze dagen van de coronacrisis te vermaken had iemand bedacht om kinderen beren te laten zoeken die bij mensen in de vensterbank voor het raam staan. Zelf staat mijn beer al jaren lang in het raam van mijn slaapkamer. Zo lang al, dat zijn kleren inmiddels door de zon gebleekt zijn. 

Altijd fijn als iemand je opwacht als je thuiskomt

En dan was daar vrijdagmorgen ineens een poes met een lam achterpootje. Toch maar de dierenarts gebeld, die ook strikte coronamaatregelen had genomen. Dus buiten wachten tot je aan de beurt bent en binnen verplicht een  mondkapje op. De arts kon niets vinden bij de poes, dus maar hopen dat het weer overgaat en onze Tommy binnenkort zijn 19e verjaardag kan vieren? Maar het bezoek aan de dierenarts betekende wel het eerste mondkapje tijdens deze coronacrisis. Gelukkig is het de hele week al stralend zonnig weer, toch iets om van te genieten. 
.

Tuesday, March 24, 2020

Neem de draad op voor de toekomst

Eerste toer:
Begin elke dag met een blij gemoed ook al ondervind je tegenspoed

Tweede toer
Doe kalm aan en neem de tijd om blij en gelukkig te zijn

Derde toer
Wees vriendelijk en steek de handen altijd blijmoedig uit naar de ander

Vierde toer
Wees spontaan en spreek goed over iemand die niet aanwezig is.

Vijfde toer
Zoek steeds naar het goede in het leven en geef eens een knipoog of een schouderklopje

Zesde toer
Innerlijke vrede, die maakt je blij en rijk

Zevende toer
Een glimlach van een seconde is meer waard dan een lamp die een uur brandt

Achtste toer
Probeer een ander moed in te spreken als die het niet meer ziet zitten

Negende toer
Probeer elke dag om één ding blij te zijn dan is het geen verloren dag

Tiende toer
Vertrouw elke dag op God en leg alles in Zijn Handen

Steeds vanaf de eerste toer herhalen.

Vergeet niet dat de beste breister weleens een steekje laat vallen, geen paniek! Vlug ophalen en snel verder breien!

Monday, March 23, 2020

Hoe zal de coronagrafiek van 2020 eruit zien?

Maan van Elzelingen heeft in zijn leven heel veel historisch onderzoek gedaan. Zo maakte hij transcripties van kerkenraadsnotulen, maar heeft hij ook de begraafplaatsen van Werkendam geinventariseerd. 

De grafiek van het aantal sterfgevallen in Werkendam tussen 1832 en 1975

Aan de hand van alle gegevens maakte hij ook enkele grafieken. Zo maakte hij ook een grafiek van de sterfgevallen in Werkendam en De Werken tussen 1832 en 1975. In die tijdspanne van bijna 150 jaar steken drie jaar duidelijk ook boven het gemiddelde. Dat waren de jaren 1866, 1918 en 1945. In 1866 werden in Werkendam 73 mensen slachtoffer van de cholera epidemie. Tijdens de Spaanse griep epidemie vielen in Werkendam tien doden. in De Werken en Sleeuwijk waren twintig doden te betreuren. De piek van het aantal sterfgevallen in 1945 is het gevolg van de Tweede Wereldoorlog. deze is vooral veroorzaakt door gebrek aan medicijnen en voedsel. Hoe zal de grafiek van 2020 er straks uitzien?

Sunday, March 22, 2020

Nog geen 'lockdown' voor Werkendamse kerken

Vorige week werden in de Bethelkerk, Biesboschkerk, Dorpskerk, Rehobothkerk en de Hersteld Hervormde kerk nog kerkdiensten gehouden. Wel enigszins aangepast en met minder kerkgangers dan gebruikelijk. 


In de Bethelkerk werden vandaag nog erediensten gehouden

Deze zondag hebben bijna alle kerken alleen diensten gehouden die online zijn uitgezonden. Ook de Maranathakerk zond vandaag haar eredienst uit via kerkdienstgemist.nl  In de Bethelkerk werden deze zondag opnieuw drie diensten gehouden; om 10.00, 13.30 en 18.00 uur. Tijdens deze diensten waren achtereenvolgens mensen met de achternaam van A-B, om 13.30 uur van de Boef tot Goudswaard en in de dienst van 18.00 uur de mensen met een achternaam van Goudswaard tot Honcoop welkom. Dit betekent dus dat een groot aantal mensen thuis moest blijven, zij konden de dienst wel online beluisteren. Ook mochten per gezin slechts twee mensen naar de kerk. Dit in tegenstelling tot vorige week zondag toen ik nog hele gezinnen naar de kerk zag gaan. Als vanouds hoorde ik om vijf uur dan wel de kerkklok luiden.

In de Hersteld Hervormde kerk stond vandaag de kerkdeur nog wagenwijd open


Ook in de Hersteld Hervormde kerk is nog een dienst gehouden, ik zag de kerkdeur open staan en enkele mensen de kerk verlaten. Of de Oud-Gereformeerde kerk bij het hertenpark nog wel kerk heeft gehouden, weet ik niet. 

Saturday, March 21, 2020

Storytelling met Toontje

Zojuist heb ik mijn examenopdracht voor de module Storytelling ingeleverd. Altijd spannend, is de opdracht goed genoeg uitgevoerd en heb ik alle lesstof verwerkt in de opdracht?

De storytelling ging over Toontje Sprenger

Storytelling brengt me ook op mijn speurtocht gisteren op de beeldbank van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Via twitter maakte iemand mij attent op die beeldbank en zo heb ik gisteren bijna een hele dag naar beelden gezocht in de beeldbank. Zeker van de coronacrisis een heerlijk tijdverdrijf. En wat een overvloed aan bijzondere beelden. En wat zou ik allemaal over al die mooie foto's kunnen schrijven? Over bijvoorbeeld het verdwenen gemaal aan de Peerenboom of over de molens in de streek. Maar bijvoorbeeld ook over het Jacoba van Beierenhuis in de vesting. 


Het Jacoban van Beierenhuis in 1901


In de kunstcollectie van het RCE kwam ik ook vier portretten tegen van vrouwen met de achternaam Van der Dussen.  Wat zou het mooi zijn als op Kasteel Dussen nog eens een expositie over het geslacht Van der Dussen worden gehouden? 

Vier vrouwen uit het geslacht Van der Dussen

Friday, March 20, 2020

Een jaar na de Waterschapsverkiezingen

Vandaag een jaar geleden werden de waterschapsverkiezingen gehouden. Een mooi moment om terug te blikken, wat is er gebeurt in dat jaar? 


De CDA fractie met Esther Groenenberg, Gerard van den Anker en Henk Driessen


Veel, heel veel. Aan het einde van de vorige bestuursperiode hield het bestuur een pleidooi voor bestuurlijke vernieuwing. Vooral met de intentie om als bestuur meer aan het stuur te zitten in plaats van ons op sleeptouw te laten nemen door de organisatie. Veel is in gang gezet en heeft mijns inziens daadwerkelijk geleid tot meer invloed van het bestuur. Wel betekent dit fors meer uren inzet, maar als dat het werk van het waterschap ten goede komt, dan is dat van ondergeschikt belang. 

Met de twee andere waterschapsbestuurders Bas de Peuter en Riet de Graaf

Maar wat merken mijn kiezers van de bestuurlijke vernieuwing en wat heb ik voor hen kunnen doen in het afgelopen jaar? Als ik me beperk tot het Land van Heusden en Altena dan is dit jaar een aanvang gemaakt met de bouw van de energiefabriek; recent is ook een krediet vrijgemaakt voor de slibtransporten naar de energiefabriek. Het biogas wat daar vrijkomt kan gebruikt worden voor het verwarmen van de nieuwe woonwijk in Werkendam. Ook werd de herinrichting van het Pompveld, goed voor de waterkwaliteit, dit jaar afgerond. Zelf heb ik een pleidooi gehouden om binnen ons waterschap structureel beleid rond cultuurhistorie/watererfgoed vast te stellen. Een eerste bijeenkomst van de werkgroep cultuurhistorie werd echter in de wielen gereden door de coronacrisis. 


In het voorbije jaar hebben we ook teruggekeken op het proces rond Varik/Heesselt, in de vorige bestuursperiode het meest complexe dossier. Wat konden we leren van dat proces en hoe moet het in de toekomst beter? Ook burgerparticipatie rond de dijkversterkingen is uitgebreid besproken. Kijken we breder naar het gehele werkgebied van Waterschap Rivierenland dan is daar het werken aan onze veiligheid door de dijken op sterkte te brengen een gigantische klus. Nog altijd blijft onzeker of we voldoende geld hebben om de dijkversterkingen te betalen, zonder dat onze inwoners daarvoor fors meer aan heffingen moeten betalen. Want die zijn dit jaar al meer verhoogd dan wij in ons verkiezingsprogramma hadden opgenomen. En dat is dan weer minder goed gegaan in het afgelopen jaar. Ook voor het komend jaar blijven de financiën een heikel punt, alleen al door bijvoorbeeld de verwachte meerkosten voor de verandering van het watersysteem in de Alblasserwaard en alle andere ambities die we hebben vastgelegd in het bestuursakkoord 'Door water verbonden'