hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, July 20, 2018

SGP Altena gaat voor zeven zetels?

Op de foto van links naar rechts ?, Leon Vink, Peter Noordergraaf, Theo Meijboom, Corne van Gammeren, Arjan Versluis en ?

In mijn mailbox vond ik deze mooie foto van SGP Altena. Zeven mannen die een gooi doen naar het raadslidmaatschap, zouden ze rekenen op zeven zetels?. Jammer dat Emmikhoven.nl niet meer bestaat, ik zou hier wel een mooi bericht bij kunnen schrijven. Deze keer beperk ik me maar tot het getal zeven

En tot de feitelijke informatie in het persbericht dat bij de foto was gevoegd. Bij de komende verkiezingen zal de SGP-lijst opnieuw aangevoerd worden door Theo Meijboom, dit keer voor de gemeente Altena. Hij wordt daarbij ondersteund door Corné van Gammeren, die momenteel fractievoorzitter in Aalburg is. Hoogste nieuwkomer op de lijst is Jan Bossenbroek, afkomstig uit de gemeente Woudrichem. De top van de lijst bestaat voornamelijk uit ervaren kandidaten, maar ook jongeren hebben een plek op de lijst.

Na Meijboom en van Gammeren neemt Arjan Versluis de derde plaats in op de lijst. Net als Meijboom al ruim 10 jaar actief in de Werkendamse politiek. Peter Noordergraaf is nummer vier op de lijst. De top zeven wordt aangevuld door respectievelijk Henri de Raad, Leon Vink en Jan Bossenbroek. De lijst kenmerkt zich door haar ervarenheid en is betrokken tot de Kern.  

De kandidatenlijst telt daarnaast meerdere jongerenkandidaten, zoals Arie Rijneveld (nr. 11), Maarten van der Sluijs (nr. 23) en Rick Bossenbroek (nr. 25) van de in 2014 opgerichte SGP-jongerenafdeling in Werkendam.

Momenteel telt de SGP in Aalburg 4 van de 15 zetels. In Werkendam 3 van de 21 en in Woudrichem hebben de mensen na jaren van afwezigheid weer de gelegenheid om op de SGP te stemmen.

Wednesday, July 18, 2018

Jannezandbrug toch sneller dan Merwedebrug?


Foto via https://twitter.com/Vislift1

Ach, hoe vaak heb ik al geschreven over de brug bij Jannezand?  Op mijn blog dateert de eerste vermelding van 20 mei 2007. Maar dat was een verhaal dat ik al eerder schreef voor het jaarverslag van Pontje Steur. Maar ik schreef bijna ieder jaar wel over de brug en de wens dat deze eindelijk zou worden opgeknapt. Er waren zelfs plannen voor de bouw van een pannenkoekenrestaurant op de plek waar ooit de brugwachterswoning stond. Het bruggetje was van Waterschap Rivierenland die het met een bruidsschat overdeed aan de gemeente Werkendam. En laat ik nu vandaag foto's te zien krijgen dat bij het bruggetje gewerkt wordt. Of het alleen gaat om bomenkap of ook de brug wordt gerepareerd? Binnenkort maar eens een kijkje gaan nemen. Want als dat echt zo is, dan is toch een klein wonder geschied. De brug wordt toch nog eerder dan de Merwedebrug opgeknapt.

Foto via https://twitter.com/Vislift1

Tuesday, July 17, 2018

Fietsen over onze kroonjuwelen

Aankondiging van de expositie van Jan Blanken

Zonder het te beseffen ben ik vanavond nog over een 'kroonjuweel' van Jan Blanken gefietst. Hij immers was de bouwer/bedenker van de waaiersluizen, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En in ons polderlandschap tussen Werkendam en Nieuwendijk ligt de majestueuze Papsluis uit 1815; eigendom van Waterschap Rivierenland en onderdeel van die Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ooit waren er plannen om de Papsluis te slopen, deze zijn gelukkig nooit uitgevoerd. Nu kun je heerlijk fietsen over de stille fietsdijk langs Fort Bakkerskil.

De Papsluis uit 1815

Alweer zo'n tien jaar geleden werd de Papsluis juist prachtig gerestaureerd. De benaming Kroonjuwelen van Jan Blanken is dan ook zeker terecht, maar verwijst ook naar een expositie in het museum in Vianen. In de stad werd vandaag tevens een standbeeld onthuld van Jan Blanken. Mooi dat zo onze geschiedenis levend wordt gehouden. En de expositie ga ik deze zomer zeker bezoeken. 

Maquette van een waaiersluis

Monday, July 16, 2018

Van baken naar baken kaart op de Jantjesplaat

Bezoekers aan de Noordwaard bekijken de nieuwe kaartDe gemeente Werkendam heeft bij de parkeerplaats aan de Jantjesplaat in de Biesbosch een ‘van-baken-naar-baken’ kaart geplaatst. Naast een plattegrond van het gebied bevat de kaart bezoekersinformatie en wetenswaardigheden over de natuur en cultuurhistorie. Een aantal ‘bakens’ is opgenomen als herkenbare elementen in het landschap. Bijvoorbeeld de Jantjeskeet, de zwarte Keet, pontjes en het  Biesboschmuseumeiland. De kaart is ontwikkeld door Buro Glaap uit Sleeuwijk en vormt onderdeel van een reeks Van Baken naar Baken kaarten, die op steeds meer plekken in de Biesboschregio te vinden zijn. De panelen staan al in de Noordwaard en het Land van Heusden en Altena en op het Eiland van Dordrecht. De kaart is tot stand gekomen door samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer, de VVV Biesboschlinie, Parkschap NP de Biesbosch en ondernemers in of nabij de omgeving van de Jantjesplaat. Overigens ontmoette ik vorige week Nel van Drunen, werkzaam in het Biesbosch Museumeiland, die een cursus voor Biesboschgidsen volgt. Zij was op zoek naar de herkomst van de naam Jantjesplaat, maar ook naar het ontstaan van de Jantjesplaat.

Ook elders in Altena staan dezelfde 'Van baken tot baken' kaarten


Sunday, July 15, 2018

Nieuwe Evangelische gemeente in Werkendam

Het nieuwe pand voor de Frontrunners in Werkendam

De Evangelische gemeente Frontrunners gaat het pand op de hoek Bolstrastraat - Hulsenboschstraat in Werkendam ombouwen tot conferentie zaal annex ontmoetingsruimte voor zo'n 250 mensen. Frontrunners is een initiatief van Tom en Femke de Wal. Voorheen werden de avonden gehouden aan de Ippelsewe 15 in Nieuwendijk.  Wanneer de samenkomsten met de Frontrunners in Werkendam beginnen kon ik niet terug vinden. Wel een filmpje over de inrichting van het pand voor de Frontrunners. 


Saturday, July 14, 2018

Hoekse en Kabeljauwse twisten in Almkerk

 

Wij zijn aangekomen in de heerlijkheid Altena, waar wij ons bij het leger van de Heeren van Holland hebben gevoegd.


Vandaag begon in Almkerk bij de Motte de Slag om Altena. Een Middeleeuws gevecht uit 1393 in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Een strijd tussen Holland en Brabant, anno 2018 uitgevoerd door dappere ridders. Door de warmte was het echt afzien in al die harnassen van de ridders. In een filmpje legt een van de deelnemers nog uit dat in het verleden een veldslag of in de vroege ochtend of in de late avond werd gehouden. In de middag om vier uur is dan misschien toch niet zo'n goed idee; in de Middeleeuwen waren ze nog niet zo dom. Verder was het vooral genieten langs alle kramen waar Middeleeuwse ambachten werden getoond. Zondag wordt de Slag om Altena nogmaals gespeeld, dan om 14.00 uur.  

Jonkvrouwen die de vlaggen bewaken tijdens de Slag om Altena

Friday, July 13, 2018

Wandelen door Nederland

Vrijdag de 13e schreef Caspar over de Noordwaard

In de Volkskrant lees ik steeds met plezier de rubriek Caspar loopt. Een jaar lang loopt deze verslaggever door Nederland om zo ons land te leren kennen. Maar ook om eindeloos te schrijven over de bloemetjes en de bijtjes onderweg. Hij schreef deze week drie keer over onze regio; het eerste deel ging over Gods akkers. En of je aan de inrichting van het landschap kon af lezen of je nu in kathollieke of protestanse streek terecht was gekomen. Verder schreef hij over de insectenpiek bij het Partridge project in Uppel. En vandaag lazen we over zijn wandeling door de Noordwaard. Leuk om te lezen!

Thursday, July 12, 2018

De rijke jongeling

Links Huib Bakker met de Engelse piloot Harry Irons

Vandaag kwam het bericht dat woensdagmorgen 11 juli de rijke jongeling is overleden. De rijke jongeling was de bijnaam van Huibert Marinus Bakker, hij werd 91 jaar en woonde op zijn boerderij aan de Werkensedijk. De rijke jongeling speelde vroeger met zilveren daalders, dat vertelde ze altijd op de bank waar ik begin jaren tachtig werkte. Wat waar is van dat verhaal? Geen idee, ik heb weleens iets gehoord dat hij enig kind was van rijke ouders. Tot op hoge leeftijd trok Huib Bakker op de fiets naar zijn land in de polder Oostwaard. Bakker was ook jarenlang hoofdingeland bij Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. In de laatste vergadering van het Hoogheemraadschap voor de fusie met Waterschap Rivierenland op woensdag 22 december 2004 maakte dijkgraaf Bastiaan Snoek bekend dat hoofdingeland H.M. Bakker uit Werkendam op de valreep zijn functie had neergelegd. Huib Bakker was lid van het waterschapsbestuur vanaf de oprichting in 1978.  In dat jaar werd hij afgevaardigde in vanuit District III, de Oostwaard.  In 1990 en 1994 werd hij gekozen in de categorie ongebouwd. Vanaf 1998 had hij zitting in het bestuur in de categorie ongebouwd onroerend goed. Onenigheid over subsidieverlening voor IBA’s  leidde tot het opstappen van Bakker.  

Bijzondere momenten beleefde Huib Bakker bij de opgraving van de Lancaster in het najaar van  2014. Als kind kon hij zich de vliegtuigcrash nog herinneren, zijn familie had land in de polder. En daar over vertelde hij honderd uit tegen alle journalisten die naar zijn verhaal wilde luisteren. Opmerkelijk, omdat hij nogal zwijgzaam was. Ik heb nog weleens een afspraak met hem gehad voor het boerenboek van Bas van Andel, maar vlak voor de afspraak belde zjin vrouw dat hij zijn arm had gebroken. Daarna is het niet meer gelukt een nieuwe afspraak te maken.

Wednesday, July 11, 2018

De wasvrouw van Fort Altena?

De tekening van twee vrouwen op de deur

Tijdens een rondleiding op Fort Altena werd ik gewezen op enkele tekeningen in één van de remises op het terrein. De remise stond vol rotzooi en tijdens het leegruimen werden de tekeningen ontdekt. Hoewel ik zelf weleens foto heb gemaakt in het gebouw, waren deze tekeningen en enkele namen mij onbekend. Dus van welke datum de tekeningen van de wasvrouwen (?) zijn is mij onbekend. Naast de tekeningen staan ook  enkele namen op de deur.

Tuesday, July 10, 2018

Benchmark besturen in Waterschapspeil

Artikel in Binnenlands Bestuur van Mathieu Paapst


Jaarlijks geeft de Unie van Waterschappen 'Waterschapspeil' uit met daarin trends en ontwikkelingen in het waterbeheer. Goed om je als waterschap te kunnen spiegelen aan andere waterschappen. In 'Waterschapspeil' vinden we echter niets terug over zaken als burgerparticipatie en governance. Ook mis ik in de benchmark een vergelijking over de wijze van besturen van de waterschappen. Zo las ik deze week een interessant artikel van Mathieu Paapst. Hij is AB lid bij waterschap Hunze en Aa en daar zijn de besluitenlijst van het college van dijkgraaf en heemraden niet openbaar. En daardoor wordt de controlerende taak van volksvertegenwoordiger moeilijker en is besluitvorming niet transparant. Hij schreef er een opiniestuk over in het blad Binnenlands Bestuur Bij Waterschap Rivierenland zijn de besluitenlijsten van het college van dijkgraaf en heemraden wel openbaar. Maar de schriftelijke vragen die worden gesteld door AB leden en de beantwoording door het college van dijkgraaf en heemraden is op de site niet terug te vinden. Zelf heb ik daar al meerdere malen aandacht voor gevraagd, alleen zo is immers voor een ieder in te zien hoe wij als volksvertegenwoordigers onze controlerende taak uit oefenen. En mijn vraag is niet uniek, bij Hoogheemraadschap Delfland staan die vragen namenlijk wel gewoon online. Dus waarom kan dat niet bij Waterschap Rivierenland? En waarom bestaan deze verschillen tussen de waterschapsbesturen? Ik heb slechts één voorbeeld genoemd, maar rond transparantie van het besturen van de waterschappen zijn nog veel stappen te maken. Te beginnen met een benchmarkt over besturen van de Unie van Waterschappen in haar jaarlijkse 'Waterschapspeil'.