hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, November 29, 2016

Keer muurtjes langs 'Nieuwe' dijk

Sloop van een deel van het muurtje in Hank, op de foto onder het muurtje langs de Krouwerskade bij WerkendamIn september trok Christiaan Alderliesten al een keer aan de bel over de sloop van de keermuurtjes langs de Schenkeldijk en Krouwerskade bij Werkendam, via Nieuwendijk naar Hank. Een bewoner had een deel gesloopt en dit met een melding afgedaan bij de gemeente. Naar nu blijkt is voor de sloop toch een omgevingsvergunning nodig, die nu dus alsnog moet worden verleend. De schade is inmiddels al groter. Voor de bouw van de Hoed, op de plek waar voorheen de Kelder in Hank stond, zijn de muurtjes ook al gesloopt. Terecht vroeg Alderliesten aandacht voor deze muurtjes die in 1957 werden gebouwd door het waterschap uit die tijd. Overigens zonder overleg met bewoners, maar met de muurtjes kwam de dijk op 4 meter NAP. Met de watersnoodramp van 1953 nog vers in het geheugen wilde het waterschap geen risico lopen. Overigens zijn de muurtjes al op veel plekken verdwenen. Zoals bij Fort Bakkerskil en de Papsluis, daar stonden in het verleden zelfs houten muurtjes van de Hollandse Waterlinie, zo wordt vaak verteld. Of dat echt waar is? De Kringenwet is immers in 1951 afgeschaft? Hoe dan ook, met de sloop van de muurtjes verdwijnt helaas toch weer een historisch (waterstaatskundig) element in het landschap.