hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, January 09, 2017

Verdwenen boerderijen in de Noordwaard


Gesloopte boerderij aan de Muggenwaard (?)

Gesloopte aardappelschuur bij boerderij Steenen Muur

Nog een onderwerp dat uitstekend zou passen in het thema 'boeren, burgers en buitenlui' van Open Monumentendag 2017 zijn de verdwenen boerderijen in de Noordwaard. Zeker nu de Noordwaard na de ontpoldering een steeds mooier gebied wordt is het goed om nog eens stil te staan bij wat allemaal verdwenen is. Zo zijn bijna alle boerderijen van het vroeger Kroondomein gesloopt. Of delen van de boerderij.