hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, January 10, 2017

Waterberging in Rivierenland

De rivierdijk nabij Neerijnen


In het Stroomhuis in Neerijnen wordt dinsdag 17 januari vanaf 20.00 uur een lezing gegeven door heemraad Arie Bassa over 'Waterberging in Rivierenland'. Waterschap Rivierenland heeft naast de zorg voor dijken en de waterkwaliteit ook een belangrijke functie in het peilbeheer en de waterberging. Ook beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oevers in de gemeente Neerijnen komen aan bod. De entree is vijf euro. 

http://stroomhuisneerijnen.nl/landschap/509-201701-17-jan-waterberging-rivierenland-lezing-landschap.html