hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, April 22, 2017

Zonder boer geen voer

De expositie 'zonder boer geen voer'

Vrijdagmiddag werd bij Tuincentrum Kolbach de expositie 'Zonder boer geen voer' geopend. Een pop-up museum over de archeologische geschiedenis van West-Brabant van 5000 jaar Agrifood. Al eeuwenlang verbouwen boeren ons voedsel, maar hoe deden ze dat eigenlijk vroeger? In mooie leskisten worden de archeologische vondsten tentoongesteld, maar tevens is archiefmateriaal uit bv. het Biesboschmuseum te zien. Bij de expositie is een boekje gemaakt voor kinderen met uitleg over de historie. Maar ook met receptie om boter en kaas te maken. 

Tegelijkertijd met de opening van de expositie werd het boek 'Van grond tot mond' gepresenteerd. Een boek boordevol verhalen over de boeren voor de ruilverkaveling in het gebied. Maar ook over de armoede in die tijd. Over het boek volgt ongetwijfeld nog een keer een blog. De expositie is tot Pinksteren te zien in het tuincentrum.