hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, April 20, 2017

Werelderfgoed van Waterschap Rivierenland

Papsluis koestert zich in de zon omzoomd met geel koolzaad en de watertoren van Uppel op de achtergrond

Als erfgoedliefhebber heb ik menigmaal de verkoop van de molens aan de Kinderdijk betreurd. Werelderfgoed ga je toch niet verkopen? Hoewel de molens met verkoop uiteraard niet verloren gingen en bij de huidige stichting in goede handen zijn. Maar met zicht op de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot Werelderfgoed, mag Waterschap Rivierenland zich straks toch weer eigenaar noemen. Onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die in eigendom zijn van het waterschap zijn de Papsluis bij Nieuwendijk en de Diefdijk. Erfgoed om te koesteren!