hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, June 03, 2017

Puzzelen met de Werkendamse historie

Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a.

Vanmorgen vond in 'd Altenaer de boekpresentatie plaats van 'Werkendam en haar bewoners rond 1940'. Een prachtige uitgave, mooi formaat, met leeslint! De samenstellers hebben enorm veel werk gehad aan de samenstelling. Aanleiding was de pasfoto collectie van 1941, die de vereniging ooit kreeg van Cor van de Maas, gemeentebode in Werkendam. De namen van alle mensen waren al eens eerder opgetekend. Maar waar woonden zij? En wie hoorde bij wie? Vragen die allemaal beantwoord werden door de samenstellers van het boek. Er zijn in het boek zo'n 900 gezinnen uit 1941 terug te vinden compleet met huisadres en vaak nog met gegevens over het beroep. Ook mijn voorgeslacht is terug te vinden in het boek; zoals mijn grootouders Huib de Kooter en Johanna de Jong. Mijn overgrootmoeder Elisabeth Kieboom-de Vries en oma Doortje, de tweede vrouw met van mijn opa Kieboom.