hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, September 05, 2018

Opening van de expositie Van Emmikhoven tot Altena op Kasteel DussenDe stoelendans van AltenaWelkom op het nieuwe gemeentehuis van Altena. Nu we samen de gemeente Altena gaan vormen is de keuze voor Kasteel Dussen als nieuw gemeentehuis vanzelfsprekend, Zo geven we dit mooiste monument uit onze streek de functie die past bij dit prachtige monument. Een monument waar we allemaal van houden en trots op zijn.

Bestuurders puzzelen Altena in elkaar

Uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds blijft dat 84 procent van de Nederlanders vinden dat we monumenten moeten behouden; het vergroot de aantrekkelijkheid van een dorp of stad. Bijna driekwart van de Nederlanders bezoekt weleens een monument. Op Open Monumentendag op 8 en 9 september zijn maar liefst 4000 monumenten te bezoeken. Zo ook Kasteel Dussen, als Erfgoed Altena hebben we samen met het streekarchief en de Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. de expositie van Emmikhoven tot Altena ingericht. Emmikhoven, de gemeente die al in 1879 werd heringedeeld met Almkerk.

De toenmalige burgemeester van Emmikhoven, Amerinus Bastiaan van de Koppel vond het maar zo zo. Hij werd benoemd tot burgemeester in 1836 en bleef dat maar liefst 43 jaar.

“…het gebleken verzet van alle ingezetenen tegen de opheffing van de zelfstandigheid dezer gemeente, die bij deze vereeniging geheel onder de voogdij van die in Almkerk zal geraaken en waartoe volgens de reeds bestaande openbare manifestaties niet zal kunnen worden beslooten dan bij dwang en ondanks de wil der ingezetenen.” – burgemeester A. van de Koppel (SALHA 0223, inv.nr. 011)

Veel publiek bij de opening van de expositie

Overigens wel een burgemeester die bij zijn overlijden in 1884 een groot vermogen naliet; naar de huidige maatstaven maar liefst 6 miljoen euro. Ik weet niet of de burgemeester van Altena straks zoveel gaat verdienen, dat ze ook zo’n fortuin kunnen vergaren. Nog zo’n bijzondere burgemeester uit onze streek was Peer Verhagen te Woudrichem, de enige burgemeester die een eigen standbeeld kreeg in de streek. In de aantekeningen die de Commissaris van de Koningin, Van Voorst tot Voorst maakt toen hij op 11 augustus 1915 de gemeente Woudrichem bezocht, rijst een heel ander beeld. “Burgemeester Verhagen was minder brutaal en onhebbelijk in zijn optreden zoals gewoonlijk. Hij woont thans in de gemeente, hij kocht het oude postkantoor”. In 1906 is nog sprake van eindeloze klachten over burgemeester Verhagen. Zo zie je dat de geschiedenis soms heel anders oordeelt dan je zou verwachten. Daarom begon ik met het welkom op het Kasteel als het gemeentehuis van Altena; ik vertrouw erop dat dit monument ooit in ere wordt hersteld als raadhuis.

In de vitrines mooie spullen van de voormalige gemeenten