hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, April 23, 2017

Waterinformatiemarkt

Ondergelopen Rijksstraatweg te Nieuwendijk op 28 juli 2014
Aalburg, Werkendam en Woudrichem en Waterschap Rivierenland houden zaterdag 20 mei van 10.30 tot 16.00 uur een waterinformatiemarkt bij tuincentrum Kolbach in Rijswijk. Grappig dat de markt op dezelfde lokatie is als de expositie 'Zonder boer geen voer'. Die staat er nog als de waterinformatiemarkt wordt gehouden.
Klimaatverandering zorgt voor meer en heftiger buien. Ook voor de toekomst wordt rekening gehouden dat er in een korte tijd heel veel regen kan vallen. Tijdens de waterinformatiemarkt wordt gekeken hoe iedereen een steentje kan bijdragen aan het hoosbuibestendig maken van straten, huizen, buurten, dorpen en akkers. Gemeenten en Waterschap Rivierenland richten zich op aanpassingen in de openbare ruimte. Inwoners kunnen maatregelen nemen in huis en tuin. Alle kleine beetjes helpen.

Tijdens de informatiemarkt kunnen inwoners zien hoe ze hun tuin watervriendelijk kunnen maken. Ook de maatregelen die gemeenten en waterschap nemen om wateroverlast tegen te gaan worden getoond. Voor kinderen zijn er leuke en leerzame activiteiten.

De waterinformatiemarkt sluit aan bij de landelijke Week van ons Water van 12 tot 21 mei.