hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, April 05, 2017

Zonnepark in Gorinchem-Oost
Eerst het goede nieuws; op haar rioolwaterzuivering Gorinchem-Oost gaat Waterschap Rivierenland een zonnepark aanleggen; goed voor 750.000 KwH en voldoende om de rioolwaterzuivering energieneutraal te maken. De commissie Waterketen was dinsdagmiddag positief over het voorstel; de kosten zijn 900.000 euro. Tevens krijgt het Waterschap een SDE subsidie voor de aanleg van de zonnepanelen. Wel bleek dat een projectontwikkelaar zich heeft teruggetrokken uit het plan om ook zonne-energie aan derde te leveren. Mogelijk zijn er nog anderen te vinden die zouden willen meewerken aan deze postcoderoos?

Nu het slechte nieuws; al op 3 januari 2017 schrijft Waterschap Rivierenland op haar website dat ze het zonnepark gaat aanleggen. Niks mis mee toch, om hierover te communiceren? Nee, maar wat is dan de rol van besluitvorming in het AB als dit al eerder wordt gecommuniceerd? Het negeren van het AB? Het zou niet de eerste keer zijn. 

https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2017/01/wsrl-krijgt-subsidie-voor-zonne-energiepark.html