hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, April 06, 2017

Rapportcijfer voor Goos den Hartog

Op de foto v.l.n.r. voorzitter Henk van 't Pad, secretaris Jan van Gils, SGP'ers Jan de Ruiter en Willem Keuken, Harrie Drost en Riet de Graaf.

Tijdens de commissie Waterveiligheid hadden we ineens twee gasten. Nu zijn alle commissievergaderingen in Tiel openbaar, maar slechts zelden hebben we een toehoorder. Deze keer ging het om twee heren, die ook maar direct aanschoven bij de vergadertafel (!). Het bleek te gaan om Jan de Ruiter en Willem Keuken; twee bestuursleden van de SGP Gelderland. Uiteraard is het goed als de provincie kennis neemt van het werk van Waterschap Rivierenland. Zelf kreeg ik toch stiekem het gevoel dat beide heren kwamen luisteren naar heemraad Goos den Hartog. Mogelijk heeft hij zelfs na afloop nog een rapportcijfer gehad? Of slaat mijn fantasie nu op hol?