hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, November 24, 2017

De blauwe piketpaaltjes van heemraad Cruijssen


De blauwe paaltjes voor en na het afgraven van de dijk in de Noordwaard


Aan het einde van onze AB vergadering van Waterschap Rivierenland namen we afscheid van Rene Cruijssen,. Bijna twintig jaar lang was hij actief in het waterschap, eerst in één van de voorgangers van Waterschap Rivierenland. Hij werd actief na het hoge water van 1995; boos als hij was dat toen de dijken niet op orde waren. In 2008 werd hij heemraad van de commissie Waterveiligheid, de commissie waar ik als burgerlid in datzelfde jaar mocht aanschuiven. Zes jaar was hij voorzitter en was hij betrokken bij vele dijkprojecten. Ook bij de ontpoldering van de Noordwaard en de ontgraving in Munnikenland; bij beide projecten mochten hij de dijk afgraven. In de Noordwaard stonden blauwe paaltjes waar de dijk moest worden afgegraven; dat gebeurde op 1 april 2015. Ruim twee jaar later staan de paaltjes nog steeds in het veld, al zijn enkele paaltjes afgebroken. Één van de paaltjes ontbreekt nu, die heb ik vanmiddag cadeau gedaan bij het afscheid van Rene; als aandenken aan de heemraad die de dijken heeft doorgestoken. Rene, we zullen je missen!

 https://hanviskie.blogspot.nl/2015/04/de-droom-van-rene-cruijssen.html

 http://hanviskie.blogspot.nl/2015/02/afscheid-na-zes-jaar.html?m=0

 http://hanviskie.blogspot.nl/2010/02/heemraad-zet-werkendam-onder-water.html?m=0

 https://www.gelderlander.nl/overig/knappe-man-met-een-mooie-koe~aff77916/