hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, November 30, 2017

Boek Merwededijk twee jaar na dato

Damwand in de Sleeuwijkse dijk bij Werkendam

Gisteren las ik een artikeltje in het Kontakt over een boek over de dijkverzwaring Merwededijk bij Werkendam. Een initiatief van Waterschap Rivierenland met foto's van onder andere fotograaf Marcel Koppen, die werden gemaakt tijdens de uitvoering van het werk. Als bibliofiel ben ik gek op boeken, dus een exemplaar is zeer welkom. Ook omdat ik bij de vorige dijkverzwaring in 1984 moest verhuizen uit dat schattige dijkhuisje. Bij de afronding van de dijkverzwaring op 7 december 2015 werd nog een gedenkteken onthuld voor die elf verdwenen huizen. Maar had ik in 1984 maar meer foto's gemaakt van de sloop van mijn huis en de dijkverzwaring. Tja, toen hadden we nog geen Iphones waarmee we eindeloos foto's maken. Wel is het natuurlijk opmerkelijk dat het boek pas twee jaar na de oplevering van het dijkvak verschijnt. Was er geld over? Toch maar een vraag over stellen in Tiel........