hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, December 19, 2017

400 handtekeningen tegen nevengeul Varik-Heesselt

Mevrouw Cartigny overhandigde de 400 handtekeningen aan commissie voorzitter Henk van 't Pad.


Tijdens de extra commissie Waterveiligheid over de MIRT verkenning Varik - Heesselt kregen we als Waterschapsbestuurders 400 handtekeningen aangeboden van tegenstanders tegen de nevengeul. Namens de bewonersgroep Waalzinnig sprak mevrouw Cartigny in. Ze sprak over nut en noodzaak van de nevengeul en de impact op de leefomgeving, ook voor toekomstige generaties. Met alle gevolgen van dien voor de veiligheid in een gebied met acht meter hoge dijken. Zijwaartse druk, piping, openbarsten, badkuip, basissveiligheid en een inlaat van meer dan 300 meter lang. In het Q Adviesteam had ze alleen bestaand beleid teruggevonden.

LTO Neerijnen voorzitter Adri van der Gijn gaf aan dat de afdeling al in november 2016 unaniem een standpunt had ingenomen. Het opofferen van landbouwareaal voor grote, infrastructurele moet gecompenseerd worden met geld of vervangende grond. De ingreep die noodzakelijk is moet zo mijn mogelijk verlies aan landbouwgrond geven; dijkverzwaring had daarom de voorkeur. De Hoogwatergeul noemde hij de slechtste optie, omdat die desastreus is voor bedrijven en ook in de Dorpspolder geen landbouw meer mogelijk zal zijn. Verder benoemde hij het risico dat de nevengeul een soort niemandsland wordt. Mocht de dijk ooit doorbreken, dan zal alles vernietigd worden in het gebied. De Dorpspolder wordt daarmee het onveiligste stukje van het rivierengebied. Van der Gijn noemde ook nog het burgerinitiatief van de Varikse Linge.