hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, December 08, 2017

Nieuwe voorzitter Stuurgroep Varik Heesselt

De dijk bij Varik Heesselt (foto www.varikheesselt.nl)

De Stuurgroep Varik Heesselt heeft een nieuwe onafhankelijk voorzitter. Andries Heidema, burgemeester van Deventer. Deze informatie heeft mij niet bereikt via het Waterschap, maar via een omweg. En uit dit voorbeeld blijkt opnieuw dat de communicatie en informatievoorziening van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers hiaten vertoond in dit dossier. Keer op keer bereikt ons informatie via een andere weg. Want dat onze eigen heemraad geen voorzitter van de Stuurgroep meer was, kregen we pas na schriftelijke vragen bevestigd. Dat de Stuurgroep dus een nieuwe voorzitter kreeg was dus bekend, maar wie dat zou worden was ons weer niet bekend. Door het tekenen van de intentieverklaring tussen de vier betrokken overheden met daarin de afspraak dat de Stuurgroep een besluit zou nemen in consensus, was mijns inziens de rol van voorzitter van de Stuurgroep voor onze heemraad niet verstandig en niet goed voor ons Waterschap. Daar hadden we maanden geleden al over gesproken in onze commissie Waterveiligheid. Het duurde alleen even alvorens dat besef ook doordrong bij anderen. In het verslag van de laatste bijeenkomst van de Stuurgroep op 6 december lezen we overigens niets over de nieuwe voorzitter. Ook het verslag van Stuurgroep vergadering van 10 november hebben we nog niet ontvangen. En de beantwoording van schriftelijke vragen van CDA en VVD over Varik Heesselt zijn nog niet terug te vinden in de agenda voor de commissie Waterveiligheid van 18 december.


https://varikheesselt.gelderland.nl/Nieuws/935711.aspx