hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, December 09, 2017

Hoog water in de Noordwaard

Hoog water langs de Bandijk

Water op de weg


Recent is een boek verschenen over de projecten voor Ruimte voor de Rivier. Naar aanleiding daarvan liet landschapsarchitect Erik Luiten weten dat hij niet kon wachten op historisch hoogwater, om te zien of al die maatregelen nu effect hebben op de hoge waterstanden in ons land. Vandaag was het in de Noordwaard hoog water, maar dat was in ieder geval nog geen historisch hoogwater. De Noordwaardweg stond deels onder water. Lijnoorden stond ook deels onder water, maar je kon er nog wel overheen rijden met de auto. En ik meen dat het water twee jaar geleden een keer zo hoog stond, dat ik niet meer over die weg durfde te rijden omdat hij nog verder onder water stond. Maar het blijft boeiend om die immense watervlaktes in je eigen achtertuin te zien.