hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, December 10, 2017

Klokkenroof

https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-44266

De expositie Klokkenroof! - Plundered Bells in museum Klok & Peel in Asten verbeeldt het verhaal van de roof van 6.700 luidklokken uit Nederlandse kerktorens in de jaren 1942/1943. Dat is nu 75 jaar geleden. De Duitse bezetter gebruikte de bronzen luidklokken om er grondstoffen uit te winnen voor zijn wapenindustrie. Een verhaal om nooit te vergeten. Stelt u zich eens voor... een tijd waarin het luiden van een kerkklok niet vanzelfsprekend was. Een tijd waarin vooral oorverdovende stilte klonk. Waarin vreedzame klokken werden omgesmolten tot vernietigend oorlogstuig. Zo’n tijd is er geweest. Mensen die ‘t hebben meegemaakt, hebben die levensveranderende periode in hun geheugen gegrift; ze herinneren zich de verhalen.

Foto van W. Smits, collectie Stadsarchief Breda, identificatienummer 19670284

Op 27 januari 1943 haalde de Duitse bezetter ook de twee kerkklokken van de Hervormde kerk in de Kerksteeg te Werkendam weg. De klok werd opgeladen met een vrachtwagen van de firma Stoof uit Breda met het kenteken N-44266, dat werd uitgegeven in 1936. De firma Jac. Stoof en Zonen was een internationaal Meubel- en transportbedrijf dat was gevestigd aan de Kloosterlaan 25 te Breda. (www.deautovanmijnopa.nl) De kerkklok werd in 1945 teruggevonden in Tilburg en keerde zo weer terug naar Werkendam. Tot de ingebruikname van de nieuwe Hervormde kerk op 23 december 1952 hing de oude klok in een klokkenstoel. Daarna werd de klok in de nieuwe kerktoren geplaatst, toch bleek deze teveel beschadigd, zodat deze in 1953 werd vervangen door de huidige klok. In die nieuwe klok werden de jaartallen 1645-1953 gegraveerd en de tekst 'Het woord Gods blijft in der eeuwigheid'. Enkele jaren geleden werd die klok gerenoveerd bij Toine Daelmans in Helmond.


De huidige kerkklok van de Hervormde kerk die enkele jaren geleden werd gerenoveerd.


https://www.museumklokenpeel.nl/nl/ontdek-en-ervaar/klok/spotlight-op-de-klok/klokkenroof