hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, December 20, 2017

Lange Termijn Ambitie Rivieren

Water op de weg in de Noordwaard, het grootste Ruimte voor de Rivier project in het rivierengebied


De keuze tussen dijkversterking en de nevengeul bij Varik Heesselt houdt velen in dit land bezig. Zo adviseert het  college van rijksadviseurs om te kiezen voor rivierverruiming, lees de nevengeul. Het expertise netwerk Waterveiligheid kiest op de korte termijn voor dijkverzwaring vanwege efficiency en doelmatigheid, maar sluit rivier verruiming in het rivierengebied in de toekomst niet uit. In haar advies staat nog een opmerkelijke passage. Ook al wordt nu gekozen voor dijkverzwaring dan zou het gebied voor de nevengeul al wel de bestemming voor rivierverruiming moeten krijgen. Overigens refereert dit expertise netwerk Waterveiligheid ook aan de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR). En over die ambitie spraken we ook in de commissie Waterveiligheid. Deze LTAR (vergeef me de afkorting) is nog niet gereed, maar als we naar het hele rivierengebied kijken is het toch opmerkelijk dat kennelijk de maatregelen in de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden in beton gegoten lijken te zijn. Terwijl bij een wijziging van de scope in het projectplan ook een rivierstand verlaging van 8 centimeter mogelijk is. Daar heb ik in commissie ook op aangedrongen, maar veel beweging zit er niet in dit standpunt. Wordt vervolgd......

 https://www.enwinfo.nl/images/pdf/adviezen-2017/ENW-17-22-AcW-2017-309074-Advies-Afweging-rivierverruiming-dijkversterking-rivierengebied.pdf

 https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2017/12/15/advies-cra-over-rivierverruiming-in-de-waal

 https://www.westmaasenwaal.nl/home/nieuws_232/item/inloopavond-uiterwaarden-wamel-dreumel-en-heerewaarden_7132.html