hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, December 24, 2017

Op pelgrimstocht van Aalburg naar Sleeuwijk

De oudste kerk van Altena ligt aan de rivier

In de oude Hervormde kerk in Aalburg en het Sleeuwijks kerkje werden 22 en 23 december kerstconcerten gegeven door Collegium Altena. Met werkelijk prachtige muziek. Beide kerkjes langs de dijk zijn verlaten door hun oorspronkelijke kerkgangers; Sleeuwijk trok meer dan een halve eeuw geleden naar het dorp. Hervormd Aalburg bouwde enkele jaren geleden een nieuwe kerk naast de oude kerk. De leegstaande kerken kregen een nieuwe culturele bestemming en werden zo opnieuw ontmoetingsplaatsen. Misschien mooi om een keer Langs de rivier een pelgrimstocht (voet/fietstocht) te houden van Aalburg naar Sleeuwijk?

Het kerkje in Aalburg is het oudst. Het oorspronke­lijke kerkgebouw van Aalburg werd waarschijnlijk om­streeks het jaar 1000 gesticht op een stroomrug van de Maas. Of al eerder, want het dorp wordt reeds in 889 genoemd. In de eerste eeuwen was de kerk toege­wijd aan St. Trudo en viel deze onder het gezag van de abdij van Sint-Truiden in België. De oudste vermelding van een kerk te Aalburg dateert uit 1012. Waar­schijnlijk is dit een houten gebouw geweest, dat in 1055–1082 ver­vangen is door een tufste­nen kerk op basal­ten funde­rin­gen. Tot 1630 was de kerk bedekt met een rieten dak. Door bliksem­inslag brandde de kerk in dat jaar uit, maar herbouw volgde. Een inscriptie op de noor­delij­ke zijmuur houdt de herinnering hieraan levend. In de beide zijmu­ren zijn nog de aparte mannen- en vrouwen­in­gangen te herken­nen, al zijn ze nu dichtgemetseld.

De oorsprong van het Sleeuwijks kerkje ligt waarschijnlijk rond 1200 en wordt gesticht aan de oever van de Merwede. In 1329 wordt het kerkje vermeld in een oorkonde waarin de Heer van Arkel en de Heer van Altena onderling hun vis- en veerrechten regelen. Bij de Sint-Elisabethsvloed van 1421 gaat het kerkje grotendeels verloren. In 1465 wordt het kerkje herbouwd.