hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, March 17, 2018

Het gelijk van de Noordwaard bewoners

Protest van Noordwaard bewoners tegen het gebruik van thermisch gereinigde grond


Bij de ontpoldering van de Noordwaard ontstond hevig protest onder de bewoners toen de plannen bekend werden de Combinate Noordwaard thermisch gereinigde grond wilde gebruiken voor de aanleg van de agrarische terpen. Daarop besloot Rijkswaterstaat dat in de terpen geen thermisch gereinigde grond gebruikt zou worden, maar wel in kades en wegen. Goed nieuws voor de bewoners, maar het gebruik van de grond in kades en wegen blijft een pijnpunt. Helemaal nu ik opnieuw las van problemen met thermisch gereinigde grond, deze keer bij Perkpolder in Zeeland. Daar doet Rijkswaterstaat nu onderzoek naar het gebruik van de grond in de dijk. Eerder werd al bekend dat in de Westdijk bij Bunschoten thermisch gereinigde grond is gebruikt die niet schoon was. In de grond zaten stoffen die niet op het bijgeleverde certificaat stonden bijgeschreven.

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2012/03/Ontpoldering-Noordwaard-thermisch-gereinigde-grond.aspx

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/rijkswaterstaat-geen-acuut-gevaar-voor-omwonenden-perkpolder~a36187f2/


https://www.ad.nl/amersfoort/verontreiniging-van-westdijk-komt-door-thermisch-gereinigde-grond~a535ae51/