hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, March 13, 2018

Speeddaten en uitbreiding van de publieke tribune!

Mevrouw de Koning en de heer Heijkoop spraken in november 2017 in tijdens vergadering over een pilot om het verpachten van dijkpercelen anders aan te besteden.


Waterschap Rivierenland organiseert  voor kandidaat bestuursleden de cursus Actief voor het waterschap. Inmiddels zijn er al 50 aanmeldingen, zij worden in twee groepen verdeeld en de les data zijn 27 maart, 3, 10 en 17 april. Op donderdag 26 april mogen de cursisten een vergadering van het Algemeen Bestuur bijwonen. Dat mag uiteraard altijd, de vergaderingen zijn immers openbaar. Maar die donderdag kunnen we dus zo'n vijftig mensen op de publieke tribune verwachten. Zoveel publiek hebben we nog nooit gehad! En hebben we wel zoveel plek op onze tribune?

In de derde bijeenkomst op 10 april gaat het over het functioneren van het hoogste bestuursorgaan, het algemeen bestuur. De rollen en taken van het AB worden behandeld, de verschillende instrumenten worden besproken en de deelnemers krijgen basiskennis over de waterschapsfinanciën. Tijdens deze bijeenkomst staat het onderdeel speeddaten met AB- en DB-leden op het programma; over hoe zij invulling geven aan hun drie rollen (kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger). Het onderdeel duurt 45 minuten.