hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, March 15, 2018

Op bezoek in Zuilichem met CvK Gelderland


De chrysantenkas in Zuilichem

De commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje, bracht vandaag een bezoek aan Waterschap Rivierenland. Hij sprak met het CDH op slot Loevestein en bracht daarna een bezoek aan de kwekerij Linflowers in Zuilichem van de gebroeders Van Tuijl. Na een bezoekje aan de immense chrysantenkas, vertelde heemraad Matthieu Gremmen over de waterzuivering in de Bommelerwaard. Na intensief overleg met tuinders wordt nu een aparte riolering voor de tuinders aangelegd naar de zuivering in Zaltbommel; een betere oplossing dan dat elke tuinder zijn eigen water zuivert. David van Tuijl: "Tuinders hebben de focus op hun bedrijf, niet op de zuivering van afvalwater, dat is niet hun core business. Verder zoeken we naar mogelijkheden tot het gebruik van minder gewasbestrijdingsmiddelen, misschien is de leiding dan wel overbodig?". Bij de gesprekken tot zuivering van het afvalwater was ook Dunea betrokken, zij voelde zich aanvankelijk een ongenode gast bij de tuinders, maar vanaf 2000 verbeterden de contacten, vooral door te starten met kleinere projecten. Met nu als resultaat een gescheiden riolering voor de tuinbouwbedrijven. Al met al een boeiend bezoek. Minpuntje was dat we als Algemeen Bestuur niet echt in gesprek konden met de commissaris, daarvoor was de tijd echt te kort. 

CvK Clemens Cornielje en heemraad Matthieu Gremmen