hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, January 15, 2017

Duurzame landbouw

Moet de landbouw duurzamer worden?

Vrijdag viel het Altenatuurtje op mijn deurmat, altijd boeiend om te lezen. Deze keer aandacht voor vleesvervangers; op Fort Giessen vond een lezing plaats door Henk Schouten over vleesvervangers. Schouten runt het bedrijf Schouten Europe in Giessen, de grootste producent van vleesvervangers in Nederland. In het Altenatuurtje wordt uitleg gegeven over de belasting van het milieu door het produceren van vlees. Tijdens mijn middelbare school periode kreeg ik van mijn aardrijkskundeleraar Albert Timmermans al uitleg over de hoeveelheid granen die nodig zijn om vlees te produceren. Is er in die veertig jaar eigenlijk wel iets veranderd? Zelf eet ik in elk geval minder vlees en twee of drie vleesloze dagen in de week zijn geen uitzondering. De noodzaak om minder vlees te eten neemt mede toe door de groei van de wereldbevolking. De lezing van Altenatuur over de vleesvervangers krijgt een vervolg op 23 maart, dan wordt een avond gehouden over duurzame en biologische landbouw op Fort Giessen.