hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, May 04, 2017

Bloemen voor John Edward Keogh

Bloeiend koolzaad omzoomd het monument van John Edward Keogh en zijn kameraden
Bloemen bij het graf van John Edward Keogh

Tijdens de 4 mei herdenking op de oude begraafplaats aan het Laantje werden voor de eerste maal bloemen gelegd bij het militaire graf van Britse sergeant John Edward Keogh. Vorig jaar werd zijn stoffelijk overschot op 30 juni herbegraven aan het Laantje, bij de andere gesneuvelde soldaten die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks leggen schoolkinderen bloemen bij de oorlogsgraven op de begraafplaats. In 2015 werd zijn lichaam geborgen op de plek waar zijn Lancaster neerstortte in de nacht van 20 op 21 juni 1944. Daar werd diezelfde dag tevens het monument onthuld ter nagedachtenis aan de crash van de Lancaster waarbij ook Thomas Duff het leven liet.