hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, May 03, 2017

Installeren noodpompen duurt twee uur

Voor het testen van de noodpompen werd de weg afgesloten.


Waterschap Rivierenland testte vandaag de nieuwe noodpompen bij de gemalen Bruinekil en Oostkil in Werkendam. De noodpompen zijn één van de maatregelen die het waterschap en de gemeente treffen om wateroverlast in de Oostwaard te beperken bij extreme regenval. 
In opdracht van het waterschap testte aannemingsbedrijf gebr. Tolenaars uit Nieuwendijk vier noodpompen, die worden aangedreven door een tractor. De afvoerleidingen van de pompen liggen over de dijk. Daardoor waren zowel het fietspad als de rijweg afgesloten van de Bruinekilweg en de Jeppegatweg. Per gemaal duurde de opbouw twee uur, daarmee is de test geslaagd.