hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, June 07, 2017

Tien jaar later.........

Marjolein Hak, Cees Schalken en ikzelf zijn geen raadslid meer, de rest wel!

Soms laat de inspiratie me in de steek en wil ik toch iets schrijven op mijn blog. Dan biedt mijn eigen archief uitkomst. Zo ontdekte ik deze foto van tien jaar geleden, toen ik nog raadslid was in Werkendam. Inmiddels ben ik iets grijzer geworden, maar ook zes kleinkinderen rijker. Van de mensen op de foto zijn er nog altijd vier raadslid.