hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, August 04, 2017

Grazers in de Noordwaard


Het bordje in de Noordwaard

Langs een van de vele, fraaie fietspaden in de Noordwaard trof ik recent een bijzonder bordje aan midden in het water. Afstand houden tot grote grazers, terwijl toch duidelijk prikkeldraad te zien is.. Opmerkelijk, zouden sommige fietsers hier afstappen om te gaan zwemmen? En werden ze daarvoor gewaarschuwd voor de grote grazers? Of worden hier de kanovaarders gewaarschuwd? Maar ook zij zullen toch niet zomaar door het prikkeldraad varen?