hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, July 28, 2017

Weer sloop aan de Werkensedijk


De zwarte schuur achter het pand Werkensedijk 29 staat hier nog overeind, maar is inmiddels gesloopt

Het ooit agrarische karakter van de Werkensedijk verdwijnt meer en meer. Terwijl in het begin van de 21e eeuw al drie oude boerderijen langs de dijk werden gesloopt, lijkt dat lot thans ook Werkensedijk 29 beschoren. Het pand is niet echt een boerderij, al stond er wel een grote boerenschuur achter het pand. Het huis werd in 1938 getekend door de Werkendamse architect P.J. van Berchum. Voor de bouw van het huis stonden op die plek langs de dijk enkele bedrijven die in 1937 door een grote brand verloren gingen. Ook Werkensedijk 29 brandde af, maar eigenaar Toon Bakker herbouwde op diezelfde plek het woonhuis dat een mooie, solide jaren dertig uitstraling heeft. Ook het pand daarnaast, Werkensedijk 39, werd getekend door dezelfde architect. Na het overlijden van Toon Bakker werd het pand bewoond door Bastiaan Damen en zijn vrouw 'juffrouw Van Pelt', onderwijzeres op de Rehobothschool. 

Al langer bestonden plannen voor dit perceel om hier appartementen te bouwen, maar (waarschijnlijk) door de crisis zijn de plannen nog niet uitgevoerd. In het voorjaar was het perceel al ontdaan van het metershoge onkruid en enige tijd geleden werden de asbestplaten op de zwarte schuur verwijderd. Daarna lang het werk weer stil, zodat ik nog stille hoop had dat de schuur nieuwe dakplaten zou krijgen. Maar vandaag passeerde ik het pand en zag dat de zwarte schuur geheel was verdwenen. Grote vraag is nu natuurlijk of het pand Werkensedijk ook wordt gesloopt. Mijns inziens een pand met monumentale waarde, al is het niet opgenomen in het MIP van 1991. En wat gaat er gebeuren met de cultuurhistorische waardevolle hoogstamfruitbomen die vlak achter het pand stonden?


http://hanviskie.blogspot.nl/2008/05/veel-boerderijen-gesloopt.html

1 Comments:

At 8:46 AM, Blogger 'Christian Alderliesten said...

En zo verdwijnt er weer een stukje cultuurhistorie en daarme identiteit van de streek... het gáát maar door, in en in triest!

Christian Alderliesten

 

Post a Comment

http://hanviskie.blogspot.com/"><< Home