hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, July 24, 2017

Nieuwe loopgraaf in Altena


De aanleg van de loopgraaf bij Fort GiessenBij Fort Giessen wordt iets meer dan een eeuw na de aanleg van de loopgravenlinie in de Eerste Wereldoorlog opnieuw een loopgraaf aangelegd. Niet door Jan Soldaat, maar met een kraan uitgerust met GPS. Zodat de aanleg exact volgens de bouwtekening wordt uitgevoerd. De loopgraaf met zandzakken is onderdeel van het educatieparkje dat wordt aangelegd bij Fort Giessen en dat straks uitleg geeft over de Eerste Wereldoorlog en de vele soldaten die in de streek waren gelegerd rondom de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij de loopgraaf wordt ook een unieke luisterput uit de Eerste Wereldoorlog geplaatst, deze werd teruggevonden in Uitwijk. Dinsdag 18 juli is gestart met de aanleg, die enkele weken in beslag neemt. Ook worden nog telefoonhuisjes en een uitkijkpost geplaatst in het parkje.

De aanleg van het parkje vormt het sluitstuk van een groot project van Erfgoed Altena rond het zichtbaar maken van de verdedigingslinie die liep vanaf Fort Vuren via de Bommelerwaard en de Wilhelminasluis naar Fort Giessen tot aan Fort Steurgat. Schuilplaatsen werden verplaatst en omlijst met verhalen werd een fietsroute uitgestippeld vanaf Fort Vuren tot Fort Steurgat. Speciaal voor het educatieparkje is een lespakket ontwikkeld voor kinderen op de basisschool. Om de geschiedenis nog meer beleefbaar te maken krijgt Erfgoed Altena samen met Brabants Landschap van het Nationaal Militair Museum in Soest een affuit (onderstel van een kanon) uit de Eerste Wereldoorlog in langdurige bruikleen. Het affuit wordt eerst gerestaureerd en krijgt daarna een plek op Fort Giessen. Meer over de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen voor onze streek van die tijd is terug te lezen in deel 23 van de Historische Reeks dat werd geschreven door Kees van Maastrigt uit Woudrichem.