hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, December 01, 2017

Kasteel Dussen als middelpunt van Europa

Dit kruisje werd door een Duitse soldaat in de plavuizen vloer van Kasteel Dussen gekrast als teken van wroeging over zijn oorlogsmisdaden.

Het thema van Open Monumentendag 2018 is Europa. Maar vinden we iets van Europa terug in ons mooiste monument, Kasteel Dussen. En dat blijkt toch verrassend veel te zijn. Zo wordt het kasteel in 1573 ingenomen door Spaanse soldaten. In het rampjaar 1672 plunderen de Fransen het kasteel. Walraven, baron van Gent gaf het kasteel zijn huidige uiterlijk, met de Toscaanse zuiltjes (1609). In 1758 wordt het kasteel eigendom van de familie La Croix; de rentmeester Peter Stael correspondeerde met hen in het Frans. 'Le Chateau n'a jamais été loué ni habité par le proprietaire depuis des temps immemoriabele'.  De familie La Croix vertoefde vaak in Parijs en Namen. In 1863 erft Marie Camille de Croix het kasteel van haar vader, ze is gehuwd met Marie Auguste d'Ursul. Deze familie Ursul verkoopt in 1924 het kasteel; zij lieten al jaren eerder schoorsteenstukken en schilderstukken verhuizen naar Brussel. In 1901 vinden uit Frankrijk gevluchte Karmelitessen in Kasteel Dussen een veilig dak boven hun hoofd. In de Tweede Wereldoorlog nemen Duitsers bezit van het Kasteel. Kortom het wemelt in kasteel Dussen van de Europese invloeden.

(Bron 700 jaar Kasteel Dussen)