hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, December 25, 2017

Sijs willekomen, heirre kerst


Sijs willekomen heirre kerst,
want du unser alre heirre bis
sijs willekomen, lieue heirren
her int ertriche also schone,
Kyrie eleison.

Wees welkom, Heer Christus,
daar gij ons aller Heer zij
wees welkom, Lieve Heer
hier op de mooie aarde,
Kyrie eileison.Bovenstaand Kerstlied, daterend uit de Middeleeuwen van 1100 – 1400, is een welkomstlied aan het kindeke Jezus, in oudste versie. Job Koekkoek vond het ooit tijdens zijn speurtocht in de archieven. De vroegste bewoners van ons Land van Altena hadden het van monniken geleerd –  Friese monniken! Die naar het Land van Altena gekomen waren, om er het Evangelie te verkondigen. Maar ook om de bewoners in praktische zaken nabij te zijn. En zo laat zich hun aanwezigheid treffend rijmen met de naam Al te na - Een naam die volgens naamkundige onderzoekers als 'zeer nabij' op te vatten is.                                     

Job Koekkoek zat vorige week in de kerk naast een Friezin, getrouwd met iemand van hier in Altena. Als kind maakte ze eens een heuglijk feest mee. In een gehucht aan de Waddenzee dat –  let wel!–  Ny-Altena heet, werd een herdenkingsfeest gehouden aan die monniken die 500 jaar geleden uit het hoge noorden naar het diepe zuiden getogen waren.Bij ons hier in Altena is echter van hun zegenrijke aanwezigheid destijds geen heugenis bewaard gebleven. Wat ons niet hoeft te beletten de naam Altena als oproep tot betrokkenheid op te vatten, inherent aan Gods welbehagen in de mensen.