hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, March 22, 2018

Onbegrijpelijk promotiepraatje voor de Hoogwatergeul

Fraaie tekeningen van de Hoogwatergeul, alsof de Stuurgroep geen voorkeur voor dijkversterking heeft uitgesproken


In het besluitvormingsproces rond Varik-Heesselt zou ik me eigenlijk nergens meer over moeten verbazen. Toch gebeurde het vanavond opnieuw, tijdens de inloopavond in Atelier Varik zou de voorlopige keuze van de Stuurgroep worden uitgelegd en hoe de inspraakprocedure verloopt. Maar waarom werd in het Atelier dan een promotiepraatje voor de Hoogwatergeul gehouden, onder het mom van de veiligheid in de dorpspolder? Zouden ze daar niet weten dat de Stuurgroep gekozen heeft voor het alternatief van dijkversterking? In het plan van de Hoogwatergeul wordt om de dorpspolder een hogere en sterkere dijk aangelegd, zodat de kans dat de dijk doorbreekt kleiner is. Maar bij een doorbraak zou de polder zo snel vollopen dat de bewoners wel eerder geëvacueerd moeten worden. Maar dat zou niet waar te maken zijn en niet te plannen, zodat altijd het hele gebied in één keer geëvacueerd moet worden, volgens de meest recente inzichten, zo werd in het Atelier uitgelegd aan de hand van enkele filmpjes. En bij een dijkdoorbraak bij Tiel-West zou Varik-Heesselt zonder hoogwatergeul slechter af zijn? Bij de uitleg over de kwel in dorpspolder werd nog wel gewezen op risico's op piping, maar dat werd direct gebagatelliseerd omdat het niet gevaarlijk hoeft te zijn, zo werd het publiek voorgehouden. Om de kwel in de dorpspolder te voorkomen hoefden alleen de poldersloten te worden verlegd en een nieuw gemaal gebouwd. Het publiek roerde ook de plannen aan de andere zijde van de rivier aan. zoals de ooibossen bij Dreumel en de nieuwe woonwijk bij Zaltbommel, maar op die vragen kwam geen helder antwoord. 

Inwoners in Varik-Heesselt zijn geen makke schapen, maar protesteerden heftig tegen de aanleg van een Hoogwatergeul


Kortom, alles werd gebracht als een promotiepraatje voor de hoogwatergeul, woorden die door de man die uitleg gaf zelf gebruikt werden. Maar wat is dit nu voor een manier van voorlichting aan de bewoners in het gebied? Bij hen is door het besluit van de Stuurgroep terecht de verwachting gewekt dat de Hoogwatergeul ter zijde is gelegd. En tijdens de inloopavond wordt die toch weer even gepromoot, alsof er geen besluit van de Stuurgroep ligt voor het voorkeursalternatief voor dijkversterking. Met als argument dat de bewoners door de media verkeerd zijn voorgelicht. "Waarom moet die geul ons door de strot geduwd worden?", zo vroeg één van de mensen zich in het publiek al af. Door je inwoners op deze manier voor te lichten en niet serieus te nemen maak je van het inspraakproces een farce.