hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, March 05, 2018

Verdwenen watererfgoed in Oudendijk

Zou het naambordje de sloop hebben overleefd?


Enkele dagen geleden reed ik door Oudendijk en zag dat een pandje werd gesloopt. Een pandje waar ik enkele maanden geleden nog enkele foto's had gemaakt omdat ik meende dat het een gemaaltje was zoals langs de A27 bij Sleeuwijk stond. Eenmaal ter plekke was het niet eenzelfde pandje, maar waren restanten die herinnerde aan een gemaaltje wel aanwezig. Op het pandje stond 't Heultje geschreven. Met de sloop van het pand is weer een stukje watererfgoed in onze streek verdwenen, net zoals het gemaaltje langs de A27. 

De resten van het vroegere gemaaltje


In de Historische Reeks deel 25 schreef Dick van Vugt enkele details van het pand. Bij het Heultje staat nu het restant van het oude elektrische vijzelgemaal van de polder de Oude Ban. Het eerste stoomgemaal met schoepenrad stond 200 meter oostelijker. Daarvoor had daar een watermolen gestaan. De stoomkast van het gemaal is vervangen door een dieselmotor. Machinisten waren achtereenvolgens Albert Verwoerdt, Gerrit Cornelis van Hoven en Marinus van Hoven. De vliet tussen het oude gemaal en het Heultje heeft Dick van Vugt vroeger veel geschaatst. In 1968 is het gemaaltje verbouwd tot weekendhuis. 

Aan de achterzijde was nog een restant van de plek waar ooit de vijzel zat te zien


Met de sloop van het pand is dus opnieuw een stukje watererfgoed uit onze streek verdwenen. En dat in het jaar van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed; juist in de maand maart waar watererfgoed centraal staat! Over de wipwatermolen die ooit in de polder de Oude Ban stond is eveneens nog informatie terug te vinden, jammer genoeg zonder foto.

http://www.molendatabase.org/molendb.php

http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=12286