hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, March 06, 2018

Behoud door ontwikkeling van Werelderfgoed Kinderdijk?


Verstoort een nieuw gemaal het zicht op het Werelderfgoed Kinderdijk?


Maandagavond spraken we in Tiel over de toekomst van de twee gemalen bij Kinderdijk, als gevolg van ons besluit over IVAV en een robuust watersysteem in de Alblasserwaard. Wat is nodig om de gemalen toekomst bestendig te maken en wat gaat dat kosten? En hoe wordt dit ingepast in het Werelderfgoed Kinderdijk. Aanpassen van de huidige gemalen kan, maar dat is niet afdoende tot 2050. Zelfs niet bij de bouw van een extra gemaal in de Alblasserwaard bij Groot-Ammers. De bouw van een compleet nieuw gemaal kan een ernstige aantasting zijn van de Werelderfgoedstatus, zo is gebleken uit de HIA (Heritage Impact Assessment). Zo kan het zicht op de molens aangetast worden. Maar hoe zwaar telt dat in de afweging die het bestuur moet maken bij de keuze? Twintig jaar geleden werd het gebied Werelderfgoed, wel met de kanttekening dat het gaat om een 'werkend' werelderfgoed. Het watersysteem moet uiteraard wel intact blijven zodat de bewoners droge voeten houden in het gebied. En een nieuw gemaal kan ook weer een nieuwe fase toevoegen aan het werelderfgoed.

Onderzoek naar een robuust watersysteem voor de Alblasserwaard

Op 13 maart is er een informatieavond voor omwonenden, op 15 maart vergadert de Stuurgroep Kinderdijk. Op 28 mei komt het voorstel aan de orde in de commissie watersysteem en op 22 juni moet het AB een besluit nemen over aanpassing van de huidige gemalen of de bouw van een nieuw gemaal. Zelf brachten we als CDA fractie in najaar al een keer een bezoek aan de Kinderdijk, toen werd door SWEK directeur Cees van der Vlist al gewezen op de bijzondere Werelderfgoedstatus van Kinderdijk.   


https://praktijkvoorbeelden.cultureelerfgoed.nl/praktijkvoorbeelden/overzichtelijker-en-aantrekkelijker-maken-molens-kinderdijk/het-project-beeld