hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, January 16, 2017

Geen uitverkoop van de eigen voedselvoorziening


Op werkbezoek bij Gerard Vos in Drongelen met v.r.n.l. Jaco Geurts, Erik Ronnes, Matthijs van Oosten, ZLTO bestuursleden Josien Boll en Andre Snoek


Veel jongeren in het Land van Heusden en Altena willen nog graag boer worden. Maar dan moeten ze niet ontmoedigd worden door de provincie Brabant die naast de verplichte asbestsanering in 2024 ook nog eens wil dat boeren vanaf 2020 emissie vrij produceren. De Brabantse gedeputeerden Spierings en Van den Hout kunnen in de ogen van melkveehouder Gerard Vos uit Drongelen en ZLTO bestuurder Josien Boll uit Wijk en Aalburg weinig goeds doen. Terwijl Vos in 2015 nog op ‘koeiensafari’ ging in zijn immense boerenschuur met Brabantse statenleden en zelfs Anne-Marie Spierings verzekerde dat de provincie onderscheid zou maken tussen Oost – en West-Brabant is daar twee jaar later niets meer van overgebleven. En moeten boeren acht jaar eerder dan afgesproken voldoen aan emissie vrij produceren, waarbij vooral gekeken wordt naar de boeren in Oost-Brabant en geen rekening wordt gehouden met de familiebedrijven in Altena. 

Naast asbestsanering, emissievrij produceren wordt ook nog eens de fosfaatreductie op het bordje van de boer gelegd. Kortom de boer zit in het verdomhoekje en als we niet oppassen komt daarmee zelfs de strategische positie van de land- en tuinbouw in ons land in gevaar. En houden we uitverkoop van de eigen voedselvoorziening, zo stelde Statenlid Roland van Vugt tijdens het CDA werkbezoek met de kamerleden Jaco Geurts en Erik Ronnes. Kamerlid Geurts toonde zich eveneens bezorgd over de koers van Brabant bij het emissie vrij produceren. “De landbouw snakt vooral naar rust en duidelijkheid”. Hij is dan ook warm voorstander van de terugkeer van een minister van landbouw. “Afschaffing van het ministerie was het slechtste besluit ooit”.