hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, February 04, 2017

Cadeautje voor Fort Giessen

Wessel Zonneveld (links) in gesprek met Henri Swinkels bij de genieloods bij Fort Giessen


Feest zaterdagmorgen op Fort Giessen. Tijdens een monumententoer door Brabant kwam gedeputeerde Henri Swinkels een cheque van 280.000 euro brengen voor de restauratie van de genieloods bij het fort. Een van de weinige nog originele genieloodsen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ook nog eens de langste. Het geld is voor de restauratie die totaal 450.000 euro kost. De restauratie begint maandag al en moet deze zomer zijn afgerond. Ook het erfgoedparkje bij het fort moet nog aangelegd worden, hopelijk kan dat ook snel opgepakt worden.