hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, January 30, 2017

Kromme Nol Waterkering na stuw in Grave

Proefsluiting van de Kromme Nol met assistentie van RWS patrouillevaartuig

Het ongeval met de stuw in Grave had ook gevolgen voor Waterschap Rivierenland door daling van het polderpeil in het Maas-Waal kanaal. Maar hoe zit het eigenlijk met de veiligheidsrisico's voor bijvoorbeeld de Kromme Nol Waterkering? Wat als daar een schip tegenaan vaart als deze is gesloten? Hoe worden hier schepen tegen gehouden? Ook met enkel een ballenlijn? Of vaart al die tijd een patrouillevaartuig van Rijkswaterstaat bij de kering om dergelijke ongelukken te voorkomen? Tijdens proefsluitingen van de kering vaart inderdaad altijd een vaartuig van RWS of van Waterschap Rivierenland zelf. Maar wat als de kering een week is gesloten vanwege hoogwater?