hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, January 24, 2017

Tien jaar later

Schaatsen in de Noordwaard met op de achtergrond de Bandijk en een stukje van de rivier.

Bij gebrek aan inspiratie voor mijn blog keek ik maar eens terug naar mijn blog van tien jaar geleden. Laat nou net op 29 januari 2007 in de commissie Grondgebied van de gemeente Werkendam zijn gesproken over de ontwerpvisie Noordwaard. Ik schreef destijds: Het wordt de zoveelste ingreep in het gebied. Sinds 1421 probeert de mens de natuur in deze delta te bedwingen, maar steeds blijven nieuwe ingrepen nodig. 

Maar tien jaar later mocht ik in de Noordwaard bij de Braspenning mooie foto's maken van het schaatsbaantje. Wie had dat tien jaar geleden kunnen denken?