hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, January 29, 2017

Veerpontjes

veer van Werkendam naar Gorinchem

Op 9 mei en 22 juni 2006 was ik op het provinciehuis in Den Bosch. Als blogger kun je dat gemakkelijk terugvinden. Het bezoek aan het provinciehuis had alles te maken met de veerdiensten van Werkendam naar Gorinchem. In de openbaar vervoer visie van de provincie Brabant was niets opgenomen over openbaar vervoer over water. Door mijn pleidooi werd het alsnog toegevoegd en kon vervolgens met subsidie van de provincie gestart worden met de veerdienst Werkendam-Gorinchem. Ruim tien jaar later is de toekomst van de veerdienst echter onzeker geworden. Het aantal passagiers blijft achter en de provinciale subsidies van Brabant en Zuid-Holland zijn afgelopen. Dus hoe moet het verder? Net als in 2006 blijf ik warm voorstander van de veerverbinding, al is het maar als toeristisch recreatieve verbinding. En juist daar zijn mijns inziens nog volop mogelijkheden. Het verbinden van het historisch lint van Fort Vuren, slot Loevestein, vesting Woudrichem en Gorinchem, het veer van Keizerin Marie Louise, Boven-Hardinxveld en Werkendam en zo verder de Biesbosch in. En met de waterbus kun je ook nog eens verder reizen vanaf Sliedrecht (wie begint de ontbrekende schakelen tussen Boven- Hardinxveld en Sliedrecht) naar Dordrecht, Kinderdijk tot Rotterdam.