hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, January 31, 2017

Geen zomerschouw in Altena (2)


Botenoverzet nabij de Tol in Sleeuwijk
Zowel maandag- als dinsdagavond is in de commissie waterketen en middelen gesproken over het schrappen van de zomerschouw in Altena. Het besluit tot het schrappen van de zomerschouw werd genomen door het college van dijkgraaf en heemraden en niet door het algemeen bestuur. Terwijl het instellen van een zomerschouw hoorde bij het maatregelenpakket waartoe dat bestuur nu juist wel had besloten. Had het bestuur dan ook niet het besluit tot schrappen moeten nemen? Zelf heb ik een vraag gesteld over de communicatie. De brief aan het algemeen bestuur over het schrappen is bijna gelijktijdig verspreid met het persbericht over het schrappen; namelijk op donderdag 26 januari. Terwijl de brief geagendeerd was in de commissievergadering van 30 januari. Had het actief communiceren dan niet even kunnen wachten? Het argument is dat dit de gebruikelijke procedure is omdat besluiten van het CDH openbaar zijn. Dat klopt, maar de besluitenlijst van het CDH over het schrappen van de zomerschouw kon ik vandaag niet terugvinden op de site. Toch maar even navraag doen wanneer het CDH nu daartoe besloten heeft.