hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, February 08, 2017

De kracht van cultuurhistorie

Schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog op de Motte in Almkerk


Inmiddels al bijna acht jaar geleden was ik betrokken bij de oprichting van het stichting Cultuurhistorisch Platform Land van Heusden, om precies te zijn op 18 juni 2009. De oprichting van de stichting was een voortzetting van een samenwerking die al begon in 1999. Later is het de naam van het Cultuurhistorisch Platform veranderd in de modernere naam Erfgoed Altena. En zeker de laatste weken ben ik daar volop mee bezig geweest. Toch past die betrokkenheid wel mooi bij de toenemende aandacht voor erfgoed. Bij de allereerste schreden op het gebied van erfgoed was destijds nog Hylke Vinkeles Melchers betrokken. Hij had het altijd over de genius loci, oftewel de 'geest van de plek'. Dat lijkt wat abstract, maar als je spreekt over de identiteit van een gebied dan wordt het ineens duidelijk. Ook overheden zien gelukkig meer en meer het belang in van aandacht voor erfgoed en cultuurhistorie.

http://romagazine.nl/de-kracht-van-cultuurhistorie/16569