hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, February 14, 2017

Geen zomerschouw in Altena (3)


Geschoonde watergang aan de Midgraaf

De zomerschouw in het Land van Heusden en Altena is opnieuw geagendeerd in de AB vergadering van 24 februari. Even ter herinnering; de zomerschouw was onderdeel van het maatregelenpakket dat een jaar geleden werd aangenomen door het bestuur van Waterschap Rivierenland. Het werd opgesteld in nauw overleg met de ZLTO. Maar invoering van de zomerschouw leverde in het voorjaar van 2016 veel weerstand op bij de boeren in het gebied. Reden tot uitstel en het besluit op 24 januari van het college van Dijkgraaf en heemraden tot het volledig schrappen van de zomerschouw. 

AB lid Bas de Peuter liet al weten dat hij toch gaat pleiten voor invoering van een gedifferentieerde zomerschouw; dus niet in het hele gebied, maar in een deel van het gebied. "Wat heeft het voor zin grotere duikers aan te leggen en de capaciteit van de gemalen te vergroten, als de boeren in de zomer de cruciale B-watergangen niet schonen?, zo vraag hij zich af.