hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, February 11, 2017

Winter in de BiesboschDe kudde waterbuffels bivakkeert tijdelijk bij het waterwinbedrijf vlakbij het Biesboschmuseum. Op 8 februari werd wederom een kalfje geboren. Op de foto is links het kalfje te zien.