hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, March 16, 2017

De lezende vrouw


Standbeeldje van de lezende vrouw bij de huidige bibliotheek in Giessen

Vandaag precies zeven jaar geleden had ik een sollicitatiegesprek voor lid van de Raad van Toezicht voor bibliotheek Altena. Volgens mij was het in de Bolderik in Sleeuwijk. Het was een goed gesprek, ik mocht toetreden tot de Raad van Toezicht; op 7 april was vervolgens de eerste bijeenkomst met de nieuwe raad die was gevormd na de fusie tussen de bibliotheken in de gemeente Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Inmiddels is de Raad van Toezicht omgevormd tot een toezichthoudend bestuur. De afgelopen zeven jaar hebben zich gekenmerkt door een bibliotheek in beweging. En thans staan we aan de vooravond van vijf verhuizingen en de start van zeven vestigingen van de Bibliotheek op School. Een spannend jaar, waarin veel gebeurd. Zo zal de bibliotheek in Giessen sluiten en verhuizen naar de Werf; in het gemeentehuis van Woudrichem. Nog één jaar mag ik meebesturen bij stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena; dan zit mijn termijn van twee maal vier jaar erop. Ik weet nu al dat ik het ga missen!