hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, March 10, 2017

Fruitbomen snoeien in het Almbos (2)
De voormalige Boomgaard aan de Hogelandstraat in Giessen, gelegen in de oude dorpskern achter de Burgstraat en Schoolstraat, een stukje groen met een bijdrage aan het authentieke rustige dorpskarakter.


Een oude laagstamboomgaard in een parkbos uit de 60/70- er jaren zoals in het Almbos is iets wat je in Nederland eigenlijk niet kent. Je ziet wel dat in enkele Betuwse plekken fruitopstanden weer (duur aangelegd!) onderdeel uit maken van parken. Giessen en Rijswijk hebben dus iets kant en klaars dat elders in den lande voor duur geld wordt aangelegd.
 
Wat de zaak bijzonderder maakt is dat je hier in Giessen-Rijswijk een structuur hebt met 3 ( restanten van) oude laagstamboomgaarden, die dateren van rond de oorlog of eerder. Deze gordel met fruitbomen laat zien dat fruitteelt een belangrijke vorm van landbouw was op de wat hoger gelegen gebieden bij de stroomruggen bij de dorpen in het rivierengebied, buiten de komgronden. In die zin is de structuur met drie ( restanten van) boomgaarden agro-cultuurhistorisch, aardrijkskundig ( geomorfologie in relatie tot bodemgebruik) en educatief van waarde. Een soortgelijke redelijk goed bewaard gebleven en in een parkbos geïntegreerde oude laagstamboomgaardenzone zijn redelijk onbekend.


Te veel bomen sneuvelen door te gering onderhoud ( te veel kruin op te lange gesteltakken; hierdoor worden de bomen topzwaar en dus kwetsbaar bij veel wind en of bij rijke vruchtdracht in combinatie met regen/wind). Dit geldt des te extra voor de Eethense Wijnappels met hun holle, breekbare takken. Daarvan zijn er diverse bij de stam gescheurd! Plant halfstammen van de oude rassen terug als ze door ouderdom sterven, houd de omvang/het gewicht van de kruin in toom .